Sitemap

Chillweek.com

 

Nr. 43 „Purvas“ (No. 43 "Filth") - Teatr NO99, Estija

  • , ,
Nr. 43 „Purvas“ (No. 43
   Renginys nebuvo atnaujintas
TEATR NO99 (Estija, Talinas)

Autoriai Ene-Liis Semper ir Tiit Ojasoo,
Choreografas Jüri Nael
Šviesų dailininkas Petri Tuhkanen
Muzikos autoriai Jakob Juhkam, Ene-Liis Semper ir Tiit Ojasoo

Vaidina: Marika Vaarik, Eva Koldits, Rea Lest, Rasmus Kaljujärv, Ragnar Uustal, Gert Raudsep, Simeoni Sundja, Jörgen Liik, Reimo Sagor

Teatras „NO99“ (Estija) taip pavadintas ne šiaip sau. Teatro premjeros sunumeruotos - kiekvieną naują spektaklį nuo 99 jie žymi vis mažesniu skaičiumi. Teatro įkūrėjas ir meno vadovas Tiitas Ojasoo sako: „nusprendėme, kad kursime teatrą, kuris kiekvieną pastatymą rodys lyg paskutinį kartą. Todėl kiekvienam spektakliui ir duodame numerį nuo 99 mažėjančia seka.“

Teatras „NO99“ įkurtas 2004 m. Taline. Kasmet jie pristato po 3-4 naujus spektaklius. Teatro įkūrėjai Tiitas Ojasoo ir Ene Liis Semper su trupe dažniausiai dirba improvizuodami tiesiog scenoje – kurdami idėjas ir tekstus kartu su aktoriais. Teatras rodo spektaklius svarbiausiuose tarptautiniuose teatro festivaliuose – KONTAKT (Lenkija, Torunė), Avinjono festivalyje (Prancūzija). 2010 m. „NO99“ dalyvavo ir Vilniaus „Sirenose“. Klaipėdoje „NO99“ parodys spektaklį „Purvas“ („NO43 Filth“).

Jei šiuolaikinė visuomenė pažvelgtų į veidrodį, kokį atvaizdą ji ten išvystų? Spektaklyje, inspiruotame Fiodoro Sologubo 1905 m. parašyto romano „Mažasis demonas“, režisieriai Ene-Liis Semper ir Tiitas Ojasoo sukuria scenografiją, veikiančią ir metaforiškai, ir tiesiogiai: devyni aktoriai klampoja po purvą, pasmerkdami savo kūnus ir sielas žiauriems išmėginimams. Evoliucija sustojo – žmonija sutrikusi ir pasimetusi. Niekas nebevyksta. Emocijos lėkštos, tarpusavio santykiai netvarūs ir sumeluoti. Kas toliau? Ar įmanoma nugalėti blogį, atsirandantį tarsi iš niekur ir besidauginantį geometrine progresija?

Pradžioje tai tiesiog paprasta nekalta žemė, po kurią vaikštome. Mes – civilizuoti ir kostiumuoti, kultūringi ir išmanantys etiketą. Vėliau kažkas – aukštybėse ar požemiuose – ima mušti mums demonišką ritmą, kuriam paklūstame. Ir individualybių šokis pamažu išauga į masinį refleksų tampomų vikšrų raitymąsi. Galiausiai mes patys iš žemės suplakam purvą, kuriame voliojamės. Plonyčio kultūrinio sluoksnio, kuriuo taip didžiavomės, nebeliko. Nebeliko individualumo. Nebeliko žmoniškumo. Liko vien purvini instinktai. Kartais trumpam atsikvošėjame, žiūrime į tai, kas vyksta, ir su siaubu galvojame: kaip mums tai galėjo nutikti?

Video anonsas: https://vimeo.com/144410589

TEATR NO99 (Estonia, Tallinn)

Authors: Ene-Liis Semper and Tiit Ojasoo
Choreographer Jüri Nael
Lighting designer Petri Tuhkanen
Composers: Jakob Juhkam, Ene-Liis Semper and Tiit Ojasoo

Actors: Marika Vaarik, Eva Koldits, Rea Lest, Rasmus Kaljujärv, Ragnar Uustal, Gert Raudsep, Simeoni Sundja, Jörgen Liik, Reimo Sagor

Theatre “NO99” (Estonia) bears a title with a hidden meaning. Each theatre premiere has its own number, and every new performance is marked with a descending number starting from 99. Founder and artistic director Tiit Ojasoo says: “We decided to establish a theatre where every performance is presented like it is the last one. This is why every performance has a number starting from 99 in a descending order”.

Theatre “NO99” was founded in Tallinn in 2004. Each year it premieres 3-4 new performances. Founders Tiit Ojasoo and Ene Liis Semper usually work with the troupe by improvising on the stage, creating ideas and texts together with actors. The theatre presents performances in well-known theatre festivals, such as KONTAKT (Poland, Torun) or the Avignon Festival (France). In 2010 “NO99” participated in Vilnius International Theatre Festival “Sirens”. “NO99” will present its performance titled “NO43 Filth” to the audience of Klaipėda.

If contemporary society would look in a mirror what reflection would it see? In the performance inspired by Fyodor Sologub’s novel “The Petty Demon” written in 1905, directors Ene-Liis Semper and Tiit Ojasoo create the set that functions both metaphorically and directly – nine actors splash their way through filth condemning their bodies and souls to merciless tests. Evolution has sopped; humanity is lost and confused. Nothing happens anymore. Emotions are trivial, relationships are weak and fake. What lies ahead? Can we overcome evil that appears out of nowhere, and multiplies in a geometric progression?

In the beginning we walk on a plain and innocent ground. We are civilized people in suits, well-versed in culture and etiquette. Then something in heavens or underneath starts playing a demonic rhythm that we obey. The dance of individuals turns into a mass wriggle of maggots following their reflexes. Finally, we ourselves make filth out of the earth as we roll in it. Thin cultural layer we once were proud of is gone. Individuality is gone. Humanity is gone. There are only filthy instincts. Sometimes we briefly come to our senses, we look at everything that is happening around us, and we wonder how this could happen to us?

Video trailer: https://vimeo.com/144410589

Nr. 43 „Purvas“ (No. 43 "Filth") - Teatr NO99, Estija. 2017-06-21 18:30:00 - .
Attending: 74 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

74 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy