Sitemap

Chillweek.com

 

Nidos rezidentų PARODA Vilniuje "Leidžiant laiką" / EXHIBITION Taking Time

  • , ,
Nidos rezidentų PARODA Vilniuje
   Renginys nebuvo atnaujintas
------------------ ENGLISH BELOW -------------------

VDA Nidos meno kolonijos rezidentų paroda / Group show of residents from Nida Art Colony (LT)
Leidžiant laiką: tebuvo matyti vien sniego platybė, balta kaip šis lapas

Kur: Galerija „Akademija“, Pilies g. 44 / Latako g. 2, Vilnius

Atidarymas: 2012 m. gruodžio 10 d., 18.00 val.; menininko performansas (Henning Lundkvist) – 18.30 val.

Paroda veiks 2012 m. gruodžio 11–15 d.

Paskaita prieš atidarymą: 16.30 val. (ŠMC kavinė) apie rezidencijų modelius pasaulyje ir jų teikiamas galimybes menininkams: Bojana Panevska (Amsterdamas, tarptautinis rezidencijų tinklas TransArtists.org).


Dalyviai / participants: Marta Bogdanska (PL), Olivia Glasser (UK), Vahag Hamalbashyan (ARM), Petra Koehle (AT/CH), Eva-Fiore Kovacovsky (CH/DE), Toni Ledentsa (FIN), Henning Lundkvist (SE), Federica Martini (IT/CH), Vytautas Michelkevičius (LT), Fiona Reilly (IRL), Bratlie Sigbjorn (NP), Jeanie Sinclair (UK), Marika Troili (SE), Myroslav Vayda (UA), Peter Wehinger (AT), Natalia Zintsova (RUS), Luca Diffuse (IT).

Tuo pačiu metu kaip ir ši paroda, vyksta Nidos rezidentė Eva’os-Fiore’s Kovačovský paroda Žolės namas (House of Grass) adresu Malonioji g. 6, Vilnius. Ją galima aplankyti gruodžio 8 d. 14.00–16.00 val. ir 11 d. 17.00–19.00 val.

Paroda Leidžiant laiką, atidaroma gruodžio 10 d. 18.00 val. galerijoje „Akademija“ (Vilnius), – tai kuratorių Petra’os Koehle’s (CH/AT) ir Federica’os Martini (CH/IT) sumanytas projektas. Parodoje kalbama apie tai, kas vyksta tam tikroje vietoje tam tikru laiku – Nidos meno kolonijos menininkų rezidencijoje.

Pastaraisiais metais daug svarstyta apie kultūrinę klajoklystę ir jos įtaką meno produkcijai. Menininkų rezidencijų programos, atsiradusios iš įtraukimo / atstūmimo dialektikos ir autentiškumo bei vietos savitumo problemų, buvo ir šio pokyčio padariniai, ir drauge veiksniai. Svetingumas, laikinas prieglobstis ir vietos keitimas joms – tai kultūros produkcijos strategija.

Todėl nuošalybės, kurią suteikia rezidencijos, potencialas – tai ir „laiko spraga“ įprastoje darbotvarkėje, ir kolektyvinė darbo aplinka, ir nauji kraštovaizdžiai, pasakojimai bei medžiagos.

Dauguma parodos darbų buvo sukurti rezidencijos metu ir pasiūlyti reziduojančių menininkų kaip atsakas į kai kuriuos projekto Leidžiant laiką klausimus. Menininkai dalinasi projektais, rezidencijoje sukurtais kitoms parodoms, skirtingais požiūriais į Koloniją supantį kraštovaizdį, kolektyvine veikla rezidencijoje. Kai kurie skaityklos kampelyje pristatomi leidiniai yra bendri rezidentų projektai, tarp jų nerealizuotų kūrinių sąrašas ir nusavinta 2012 metų Liverpulio bienalės brošiūra „Nelauktas svečias“.

Paroda galerijoje „Akademija“ – tai tęstinių mainų tarp Valė kantono aukštosios meno mokyklos (Ecole Cantonale d'art du Valais, Šveicarija) ir Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos dalis. Bendradarbiavimą remia Pro Helvetia – Šveicarijos meno taryba. Tai pirmoji Kolonijos rezidentų paroda Vilniuje. Nidos meno kolonija savo rezidencijų programą pradėjo 2011-ųjų kovą. Dauguma parodoje dalyvaujančių menininkų čia reziduoja pagal kuruotą rezidencijų programą „Rytai–Vakarai“ – bendrą Rusijos, Ukrainos, Lenkijos ir Armėnijos institucijų projektą, remiamą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. Programa atgaivina Nidos (ir žymiojo pašto maršruto iki XIX a.) – istorinės Rytų ir Vakarų europiečių tranzito ir susitikimų vietos – idėją.


Kolonijos partneriai, padėję atrinkti rezidentus: Foundation "IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives.“ (Ukraine), Akos Cultural NGO (Armenia), A-I-R laboratory at The Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle (Poland), ACM (Assotiation of cultural Managers) with AiR-programm in Nikola-Lenivets (Russia), project space Malonioji 6 (Vilnius).


Rėmėjai: Pro Helvetia - Swiss Art Council, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Šiaurės Baltijos šalių mobilumo programa: kultūra, alus Dundulis.

Daugiau http://www.nidacolony.lt/lt/projektai/on-hosting-and-displacing
----------------------ENGLISH-----------------------

Nida Art Colony welcomes you Taking Time: Only the expanse of snow could be seen, white as this page

Where: Gallery Akademija, Pilies st. 44 / Latako st. 2, Vilnius, Lithuania.

From: 11.12.2012 – 15.12.2012

Opening: 10.12.2012 at 6 pm; Artist talk by Henning Lundkvist at 6.30 p.

Lecture before the opening on worldwide residency opportunities by Bojana Panevska (Amsterdam, TransArtists.org) at 4.30 pm in CAC café, Vilnius, Vokiečiu st. 2.

Taking Time is a group show opening at gallery Akademija in Vilnius, Lithuania on December, 10th at 6 pm. A curatorial project proposed by Petra Koehle (CH/AT) and Federica Martini (CH/IT), the exhibition focuses on what happens within the time- and spatial frame of an artistic residency at Nida Art Colony.

Much reflection was developed in recent years on cultural nomadism and its impact on artistic production. Based on general reactions to the inclusion/exclusion dialectics, authenticity and questions about site-specificity, artists-in-residence programs were at the same time effects and agents of this change. They imply the enactment of hosting and displacement as a cultural production strategy.

In this sense, the potential of retreat offered by residency programmes present itself both as a “time lapse” in regular working routine, a collective working framework and a situation providing new landscapes, materials and narratives.

Most of the works in the exhibition were produced during the residency, and were proposed by the residents as a response to some of the questions addressed by Taking Time. They share projects developed during the residency for other exhibitions, as well as different approaches to the landscape surrounding the Colony and collective activities that have been going on during the residencies. Some editions, presented in the reading room, are collaborations initiated by the residents, binding together lists of residents’ unrealized projects and an appropriation of the 2012 Liverpool Biennial flyer, which theme was “The Unexpected Guest”. Parallel to the exhibition Taking Time, it is possible to visit House of Grass, a solo show of Nida resident Eva-Fiore Kovacovsky at project space Malonioji g. 6, Vilnius. It is open on December 8th 4-6pm and on December 11th 5-7pm.

The exhibition at Gallery Akademija in Vilnius is part of an ongoing exchange On Hosting and Displacing between Ecole Cantonale d'art du Valais (CH) and the Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts (LT) reflecting these issues. The cooperation is supported by Pro Helvetia – Swiss Art Council. It is the first exhibition in Vilnius of works by Nida Art Colony residents. Nida Art Colony, a branch of Vilnius Academy of Arts, started its residency programme in March 2011. Most participating artists are from the curated residency programme East-West in collaboration with partners from Russia, Ukraine, Poland, Armenia and supported by the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. The programme revives the idea of Nida (and its famous postal route until XIX century) as a historical transit and meeting point for people from Eastern and Western Europe.

Partner residencies: Foundation "IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives.“ (Ukraine), Akos Cultural NGO (Armenia), A-I-R laboratory at The Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle (Poland), ACM (Assotiation of cultural Managers) with AiR-programm in Nikola-Lenivets (Russia).Supported by Pro Helvetia - Swiss Art Council, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija / Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, Šiaurės Baltijos šalių mobilumo programa: kultūra / Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture, Beer Dundulis.

Daugiau http://www.nidacolony.lt/en/projects/on-hosting-and-displacing

Nidos rezidentų PARODA Vilniuje "Leidžiant laiką" / EXHIBITION Taking Time. 2012-12-10 18:00:00 - .
Attending: 71 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

71 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy