Sitemap

Chillweek.com

 

Nemokamas „Sirenų“ seansas: Krzysztofo Warlikowskio portretas

  • , ,
Nemokamas „Sirenų“ seansas: Krzysztofo Warlikowskio portretas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Vieno garsiausių lenkų teatro režisierių – Krzysztofo Warlikowskio dokumentinis portretas audžiamas iš paties režisieriaus minčių apie kūrybą ir teatrą, jo artimiausių bendražygių pasakojimų bei ištraukų iš svarbiausių, teatro istorijoje reikšmingą pėdsaką palikusių jo spektaklių.

K. Warlikowskis gimė 1962 m. Lenkijoje, baigė filosofijos ir istorijos studijas Krokuvoje bei Paryžiuje. Kūrybinio kelio pradžioje statė spektaklius pagal M. Prousto, F. Dostojevskio, E. Canetti kūrinius.

Vis dėlto pamatęs, kaip menkai jo kartos lenkai domisi scenos menais, ėmėsi kurti tokį teatrą, kuris būtų aktualus šiuolaikiniam žmogui, keltų klausimus, trikdytų, gvildentų visuomenės prieštaringai vertinamas temas.

Atsispirdamas nuo F. Kafkos, W. Shakespearo, B.M. Koltèso, W. Gombrowicziaus, S. Kane, H. Levino ir kt. kūrybos, K. Warlikowskis kalba apie neliečiamais tapusius visuomenės skaudulius: prarastą intymumą, seksualumą, antisemitizmą, žmonijos istorijos dėmes, o drauge ieško naujų teatrinės raiškos formų, priartinančių teatrą prie žiūrovo.

Įėjimas su nemokamais bilietais, kuriuos seanso dieną rasite kasoje.

Nemokamas „Sirenų“ seansas: Krzysztofo Warlikowskio portretas. 2016-10-08 21:00:00 - .
Attending: 83 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

83 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy