Sitemap

Chillweek.com

 

(Ne)Riba

  • , ,
(Ne)Riba -
   Renginys nebuvo atnaujintas
VILNIAUS GALERIJOSE PRISTATOMA TARPTAUTINĖ MENO PARODA „(NE)RIBA“

Parodos atidarymo pradžia –
17 val. Šv. Jono gatvės galerijoje (Šv. Jono g. 11). 18.30 val. kviečiame parodos dalyvius ir žiūrovus persikelti į Pamėnkalnio galeriją (Pamėnkalnio g. 1/13).

Liepos 15 d. (trečiadienį) Vilniuje, Šv. Jono gatvės galerijose ir Pamėnkalnio galerijoje, atidaroma tarptautinė šiuolaikinės dailės paroda (Ne)Riba, kurioje dalyvauja menininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos. Tai tęstinio, jau šeštus metus Lietuvoje vykdomo meninio projekto Menamos istorijos (kuratorius – Linas Liandzbergis) dalis.

Kaip ir visos ankstesnės projekto Menamos istorijos ekspozicijos, paroda (Ne)Riba – tai tam tikra koncepcija pagrįstas renginys. Jos ašis – šiuolaikinio meno ir moralės, visuomenės etikos normų santykis. Parodos rengėjams rūpi radikali meninė kūrinio išraiška, menininko (savi)cenzūros klausimas, ribinė kūrėjo laikysena, socialiai angažuotų meno kūrinių įvairovė bei galia keisti požiūrius, stereotipus.
Viena vertus, meno ir etikos, socialinių moralės normų autonomiškumas – nekvestionuojama šiuolaikinio pasaulio realybė. Atviri, šokiruojantys, erzinantys vaizdiniai šiuolaikiniame mene sukelia daugybę klausimų, o kūrybinės laisvės ir destrukcijos sąvokos nepraranda aktualumo. Todėl ši paroda – tai kartu ir lokalus meninis tyrimas, atskleidžiantis, kiek šiuolaikinėje posovietinių šalių dailėje svarbi kritinė menininko pozicija, socialiai, politiškai angažuota kūryba. Parodoje eksponuojami ne tik radikalios, drastiškos meninės išraiškos pavyzdžiai, bet ir kūriniai, projektai, nuosaikiomis formomis keliantys parodos kontekstui aktualius klausimus apie meną ir moralę, socialinę tikrovę ir jos paribius.

Parodoje dalyvauja:
Ričardas Bartkevičius (LT),
Mykola Belous (UKR),
Rima Blažytė (LT),
Kristians Brekte (LV),
Margrieta Dreiblate (LV),
Andrius Erminas (LT),
Audrius Gražys (LT),
Kęstutis Grigaliūnas (LT),
Mārīte Guščika (LV),
Andrus Joonas (EST),
Džiugas Katinas (LT),
August Kunnapu (EST),
Linas Liandzbergis (LT),
Česlovas Lukenskas (LT),
Michael Merfenko (UKR),
Ievgenii Petrov (UKR),
Laisvydė Šalčiūtė (LT),
Arūnė Tornau (LT),
Alar Tuul (EST),
Vytautas Vasiliūnas (LT),
Artūras Valiauga (LT),
Andris Vitolins (LV),
Marta Vosyliūtė (LT),
Kaspars Zarinš (LV),
Arvydas Žalpys (LT).

Paroda Šv. Jono gatvės galerijoje veiks iki rugpjūčio 3 d., Pamėnkalnio galerijoje – iki rugpjūčio 6 d.
Parodą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos dailininkų sąjunga.

(Ne)Riba. 2015-07-15 17:00:00 - .
Attending: 71 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

71 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy