Sitemap

Chillweek.com

(Ne)labai spektaklis CONTEMPORARY? | dance performance CONTEMPORARY?

  • , ,
(Ne)labai spektaklis CONTEMPORARY? | dance performance CONTEMPORARY? -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Menų spaustuvė pristato – Auksiniu scenos kryžiumi apdovanotą ir Metų scenos įvykiu pripažintą nelabai jaunų jaunųjų menininkų labai šiuolaikinio šokio (ne)labai spektaklį CONTEMPORARY?

Tikriausiai pirmą kartą Lietuvos scenoje trys žinomi aktoriai ir šokėjai su ironija žvelgia į iki šiol nenagrinėtą šiuolaikinio šokio kūrimo temą. Iš ko susideda kontemporari spektaklis? Apie ką jame kalbama? Kokie daiktai yra reikalingi? Ar žiūrovai supranta kūrėjus? Ar jiems reikia aiškinti?...
Bet, kaip sako patys šokėjai, nereikia nieko ilgai pasakoti, reikia tiesiog imti ir daryti!

idėjos autoriai, choreografai ir atlikėjai Agnė Ramanauskaitė, Paulius Tamolė ir Mantas Stabačinskas | dramaturgė Sigita Ivaškaitė | šviesų dailininkas Povilas Laurinaitis

* sukurta Menų spaustuvėje | Atvira erdvė'13

>>

Arts Printing House presents - the Phenomenon of the Year* - contemporary dance performance CONTEMPORARY?

This is probably the first time in Lithuania that three artists have cooperated to create a performance that looks at the Lithuanian contemporary dance scene with a self-irony glance, quoting cliché movements, phrases, even costume details.

idea, choreography and performance Agne Ramanauskaite, Paulius Tamole and Mantas Stabacinskas
dramaturgy Sigita Ivaskaite | light design Povilas Laurinaitis

* Arts Printing House production
> performed in Lithuanian <

(Ne)labai spektaklis CONTEMPORARY? | dance performance CONTEMPORARY?. 2016-02-26 19:00:00 - .
Attending: 73 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

73 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy