Sitemap

Chillweek.com

 

Naktinis krepšinis Jonavoje

  • , ,
Naktinis krepšinis Jonavoje -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Miesto šventės proga aikštėje prie Jonavos sporto arenos - naktinio krepšinio turnyras. Dalyvavimas nemokamas, registracija vietoje.

AMŽIAUS GRUPĖS:
12-15 metų grupė
16-18 metų grupė
18 m. ir vyresnių grupė

Naktinis krepšinis Jonavoje. 2017-08-05 21:00:00 - .
Attending: 80 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

80 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy