Sitemap

Chillweek.com

 

„Moterys istorijoje: teatralizuoti susitikimai su Bona Sforca"

  • , ,
„Moterys istorijoje: teatralizuoti susitikimai su Bona Sforca
   Renginys nebuvo atnaujintas
Bona Sforca atgyja Valdovų rūmuose!

Ateikite susitikti su įtakingąja itale teatralizuotuose etiuduose:

* Etiudas „Bona – politikė, ekonomė, teisininkė. Lietuvos struktūriniai pamatai“
* Etiudas „Bona – Lietuvos tiltas į Italijos kultūrą“
* Etiudas „Bona, jos dukterys ir auksinis Augustas“

Susipažinkite su Bonos manieromis, mada, kultūra ir ją supančiais žmonėmis rūmų istorinėse salėse, kur Bona Sforca diktuos politines permainas, puotaus su savo dvariškiais ir bendraus su savo vaikais. Režisierės Marijos Simonos Šimulynaitės vizija padės pasijusti Bonos Sforcos dvaro dalimi tais laikais, kai buvo įvedama Valakų reforma, auginamas Žygimantas Augustas, kai puotose buvo vaišinamasi įmantriais vaisiais ir daržovėmis, kai pirmą kartą valgyti buvo pradedama su šakute, kuri tuo metu popiežiaus buvo vadinama „velnio įrankiu, niekinančiu Dievo siųstą maistą“. Laukiame Jūsų!

Pasirodymai nemokami. Būtina išankstinė registracija:

Teatralizuoti susitikimai 18.00–19.00 val. Registruotis: http://bit.ly/2rk5MTh

Teatralizuoti susitikimai 19.00–20.00 val. Registruotis: http://bit.ly/2qiY3Rh

Režisierė
Marija Simona Šimulynaitė

Vaidina
Gabija Gaby Siurbyte, Julijana Volodko, Greta Paukštė, Žilvinas Beniuševičius, Augustė Daunytė, @Gabrielė Daunytė, Evita Babraitytė, Nojus Samuolis.

Muzikuoja
Vilimas Norkūnas

„Moterys istorijoje: teatralizuoti susitikimai su Bona Sforca". 2017-06-02 18:00:00 - .
Attending: 70 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

70 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy