Sitemap

Chillweek.com

Milda Metlovaitė ir Skęstutis Cox | ARBŪZAI

  • , ,
Milda Metlovaitė ir Skęstutis Cox | ARBŪZAI -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Meliono nektaro į akį paimki,
Sugerk į save visą žemuogės vingį,

Draugas taip nori, kad gautum ir tu,
Atsikąsit abudu, bus sėklyčių gausu.

Atrodo taip tyra ir minkšta paspausti,
Akyse žvaigždutės ir net nereik plauti,

Palmių varvekliai kišenėj šnabždės,
Tavo delnuose arbūzai varvės.

Vasaros žvaigždės kris tau į ausis,
Skęstutis Cox ir susiMildama tave palaikys.

Muzika: Disco, Bananai, Funk, Arbūzai, OldSchool, Braškės, Rap, Melionai, Tu.

NEMOKAMAI

Milda Metlovaitė ir Skęstutis Cox | ARBŪZAI. 2016-05-13 22:30:00 - .
Attending: 25 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

25 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy