Sitemap

Chillweek.com

Metro Club Quiz

  • V. Mykolaičio - Putino g. 5, Vilnius, Lithuania
Metro Club Quiz - Vilnius
   Atnaujinta 9 spalis 2013 at 22:27
Nuo rugsėjo 4 d. klube "Metro" ant Tauro kalno - smegenvaržybos kiekvieną trečiadienį, kuriose gali laimėti šimtą litų, arba šimto litų "Ramas Tattoo" čekį, arba alaus - čia jau nuo tavęs priklauso ir nuo tavo draugų, kuriuos su savimi turėtum atsivesti kuo nedurnesnius.
Prieš atsivesdamas tuos draugus, sugalvok komandos pavadinimą, užregistruok komandą telefonu 865747374 arba ant šio įvykio sienos ir let's kamon. Bus linksma!
Auka 5 lt nuo žmogaus, mėnesio prizas geriausiai pasirodžiusiai komandai - bačka "Kauno" alaus.

Metro Club Quiz. 2013-10-09 19:00:00 - metroclub.lt.
Attending: 25 (men: 60%, moterys: 40%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here

Renginio dalyviai

25 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy