Sitemap

Chillweek.com

 

Marija Garnak "atsiver(č)iančios erdvės. unfolding spaces"

  • , ,
Marija Garnak
   Renginys nebuvo atnaujintas
VDA Tekstilės meno ir dizaino programos studentės MARIJOS GARNAK bakalauro studijų baigiamojo darbo "atsiver(č)iančios erdvės / unfolding spaces" (vadovai – Žilvinas Landzbergas ir Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė) ekspozicija veiks iki birželio 7d. 18 val.

Marija Garnak "atsiver(č)iančios erdvės. unfolding spaces". 2017-06-01 13:00:00 - .
Attending: 37 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

37 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy