Sitemap

Chillweek.com

 

Malonioji 6 kviečia į Brigitos Kudarauskaitės projekto atidarymą.

  • , ,
Malonioji 6 kviečia į Brigitos Kudarauskaitės projekto atidarymą. -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Maloniosios erdvė: patalpa ir kiemas, yra kūrinio sudedamoji dalis. Erdvėje išdėstyti taškai veikia kaip tarpininkai ir pernešėjai. Jų sinchronizacija leidžia elementui jungiančiam taškus sukurti tarpusavio kontaktus ir taip suformuoti naują struktūrą. Kūriniu ieškoma aplinkybų, kuriose skirtingų prigimčių struktūros gali egzistuoti tarpusavyje.

Parodą galima aplankyti iš anksto susitarus telefonu: +37063190615 arba +37069831312 nuo 14 iki 19 valandos.

Malonioji 6 kviečia į Brigitos Kudarauskaitės projekto atidarymą.. 2014-06-11 18:00:00 - .
Attending: 36 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

36 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy