Sitemap

Chillweek.com

Magistrantų kūrybinių medijų projektų pristatymas ir išbandymas

  • , ,
Magistrantų kūrybinių medijų projektų pristatymas ir išbandymas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Interneto pažinčių svetainės, medijų objektai, skoniai, patirties erdvės ir dar kiti projektai - kviečiame visus studentus, dėstytojus ir svečius pamatyti, patirti ir išbandyti penkis magistrantų kūrybinius medijų projektus.

Daugiau kaip 20 VDA magistrantų iš įvairių katedrų rudenį rinkosi į „Medijų teorijų ir praktikų“ kursą, kur kartu nagrinėjome medijų sampratas, teorijas, santykius su žmonėmis, augalais, menu bei technologijomis. Galiausiai susibūrė horizontalios ir tarpdalykinės magistrantų komandos, kurios vertė teoriją ir praktiką ir sukūrė 5 daugiau ar mažiau naudingus medijų projektus, svyruojančios tarp meno ir ne meno.

doc. dr. Vytautas Michelkevičius

5 PROJEKTAI:

FUNGUSATOR. FOR YOUR THOUGHTFUL LIFT

Eglė Palubeckytė, VKDiz
Alvydas Donėla, FotMM
Vasarė Krugždaitė GRA


#PRAYFORREALITY

Artūras Trofimovas, KVKP Unesco
Ieva Kraujalytė, KVKP Unesco
Jonas Misiūnas, VKDiz
Mykolas Piekuras FotMM
Ieva Blaževičiūtė, KVKP Unesco


PLANTSHIP AGENCY

Ignas Achramavičius, FotMM
Indrė Liškauskaitė, TEK
Vincentas Kuodis, VKDiz
Kotryna Briedytė, FMM


EUFORIJA TIK 0.99€

Edmundas Jankauskas VKDiz
Elena Orlovienė, FM
Valentyn Odnovium DIT
Marija Stanulytė FMM


ŠIUOLAIKINIŲ MEDIJŲ SKONIS

Juozapas Švelnys, GRA
Zigmas Vagonis, VKDiz
Dravis Kavaliauskas, KinSC
Evaldas Nariūnas, FM
Gabrielė Vingraitė, GRA

Vaizde, fragmentas iš projekto PLANTSHIP AGENCY

Magistrantų kūrybinių medijų projektų pristatymas ir išbandymas. 2017-01-24 16:00:00 - .
Attending: 27 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

27 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy