Sitemap

Chillweek.com

 

LOW AIR šokio sezono baigtuvių DŽEMAS

  • , ,
LOW AIR šokio sezono baigtuvių DŽEMAS -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Aptikome įvairių džemo gamybos receptų, bet per pora metų patikrintas ir mėgstamiausias - šokančių bendraminčių susitikimas ant to paties linoleumo.

Visos Low Air šokio mokyklos komandos vardu, dėkojame visiems mūsų šokėjams, jų artimiesiems, ir draugams už tai, kad II šokio sezoną, visus metus, ar bent dalį jų, judėjot vienu ritmu su mumis. Džiaugiamės naujokais, kurie prisijungė prie mūsų šokančios bendruomenės.

Dar prieš šokant į ežerą, kviečiame į Low Air šokio mokyklos sezono uždarymo vakarėlį. Ypatingą, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Menų Spaustuvės kiemelyje po atviru dangumi, nestigs geros muzikos, šokių, pasirodymų ir improvizacijos.
(Dangui prakiurus, kraustysimės į Menų Spaustuvės, salę II aukšte).

Renginys atviras ir nemokamas visiems!

Na ir vis tik, tie, kurie ir vasarą negali gyventi be šokio kviečiami registruotis į Low Air vasaros šokio stovyklas:)

Low Air vasara mieste:
https://www.facebook.com/events/1107303259333548/

Low Air vasara sodyboje:
https://www.facebook.com/events/232330557132670/

LOW AIR šokio sezono baigtuvių DŽEMAS. 2016-06-01 18:30:00 - .
Attending: 68 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

68 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy