Sitemap

Chillweek.com

 

Lounge Dive

  • , ,
Lounge Dive -
   Renginys nebuvo atnaujintas
LOUNGE DIVE / 03.24

Mario Moretti (Bordello a Parigi)
&
Trashy Kid (One One) LV

Šį penktadienį laukiame gausaus svečių antplūdžio po Kino Pavasario Lietuviškų filmų programos pristatymo. Į Paviljono renginį "Lounge Dive", kuris prasidės 23.00, norintys patekti bus įleidžiami tik su iš ankstine registracija FB

EVENT > Going

Lounge Dive. 2017-03-24 23:00:00 - .
Attending: 68 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

68 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy