Sitemap

Chillweek.com

 

LMS Vilniaus MSIC rudens mokinių savivaldų rinkiminis forumas

  • , ,
LMS Vilniaus MSIC rudens mokinių savivaldų rinkiminis forumas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Rugsėjo 15-ąją dieną,10 valandą, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyks kasmetinis Rinkiminis Rudens mokinių savivaldų forumas, kurio metu Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centro (toliau – VMSIC) pirmininkė Emilija Ivašauskaitė pateiks metinę veiklos bei Vadovų klubų ataskaitas. Taip pat, Rinkiminio Rudens mokinių savivaldų forumo metu Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau – LMS) narių, mokinių savivaldų, pirmininkai arba jų deleguoti asmenys rinks naują VMSIC pirmininką.

Mokinių savivaldų forumas – tai tradicinis LMS, 2 kartus per metus vykstantis renginys, skirtas mokyklų mokinių savivaldų bendradarbiavimui stiprinti. Rudens mokinių savivaldų forume kviečiami dalyvauti LMS narių, Vilniaus mokinių savivaldų, pirmininkus arba jų deleguotus asmenis.

Registracijos pradžia 9:00 val., nepamirškite turėti savivaldos pirmininko pasirašytą delegacinį raštą!

Registraciją į renginį rasite savo savivaldos pirmininko elektroniniame pašte.

Renginio programa:
09:00 – 10:00 val. Registracija
10:00 – 10:30 val. Atidarymas
10:30 – 10:45 val. Pasiruošimas savivaldų forumui
10:45 – 11:15 val. LMS VMSIC pirmininkės metinės veiklos ir Vadovų klubų ataskaitos
11:15 - 11:30 val. Klausimai, ataskaitų tvirtinimas
11:30 - 12:30 val. Diskusija
12:30 - 13:00 val. Pertrauka
13:00 - 14:00 val. VMSIC naujo pirmininko rinkimai (kandidatų pasisakymai, klausimai, pasisakymai „Už“ ir „Prieš“)
14:00 - 14:30 val. Balsavimas
14:30 - 15:00 val. Pertrauka
15:00 - 15:15 val. Rezultatų paskelbimas
15:15 – 15:45 val. Uždarymas

Iškilus klausimams kreiptis: Barbora Bernatonytė, +37062018236

*Renginio organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio laiką ir vietą, prieš tai pranešę į renginį užsiregistravusiems dalyviams.

LMS Vilniaus MSIC rudens mokinių savivaldų rinkiminis forumas. 2017-09-15 09:00:00 - .
Attending: 79 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

79 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy