Sitemap

Chillweek.com

 

Lietuvos kyokushin karate jaunučių čempionatas 2017

  • , ,
Lietuvos kyokushin karate jaunučių čempionatas 2017 -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Amžiaus grupės: U13 grupė (2004 m. gim.), U14 grupė (2003 m. gim.), U16 grupė (2001, 2002 m. gim.).

U13 ir U14 amžiaus grupės:

Berniukų svorio kategorijos: -40, -45, -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
Mergaičių svorio kategorijos -45, -50, -55, -60, +60 kg

U16 amžiaus grupė:

Berniukų svorio kategorijos -50, -55, -60, -65, -70, -75, +75 kg
Mergaičių svorio kategorijos -50, -55, -60, -65, +65 kg

Svėrimas nuo 10:00 iki 11:30 val.,
Mandatinė komisija 11:30 val.,
Teisėjų pasitarimas 11:00-11:45 val.,
Varžybų pradžia 12:00 val.

Lietuvos kyokushin karate jaunučių čempionatas 2017. 2017-04-23 12:00:00 - .
Attending: 35 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

35 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy