Sitemap

Chillweek.com

 

Lietuvos archyvų paroda "Lietuvos šimtmečio puslapiai"

  • , ,
Lietuvos archyvų paroda
   Renginys nebuvo atnaujintas
Lietuvos archyvai pristato parodą „Lietuvos Šimtmečio puslapiai“.

Vilniaus Rotušėje (Didžioji g. 31) nuo 2018 m. vasario 6 d. 16 val. iki vasario 28 d. 18 val.

Lietuvos archyvų darbuotojai peržiūrėjo 100 metų laikotarpį ir atrinko 100 reikšmingiausių įvykių ir juos reprezentuojančius dokumentus.

Ekspozicija kitokia nei įprasta - pristatysime spalvų ir šviesų instaliaciją, kurios fone skambės ištraukos iš XX a. pr. lietuviškų radijo laidų.

Mums svarbu, jog šalies istorija, kuri saugoma archyvuose, būtų prieinama kiekvienam, todėl pasistengsime nustebinti ir pakeisti požiūrį į archyvus!

Pagrindiniai rėmėjai Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Lietuvos archyvų paroda "Lietuvos šimtmečio puslapiai". 2018-02-06 16:00:00 - .
Attending: 68 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

68 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy