Sitemap

Chillweek.com

 

Kūrybos ir muzikos vakaras

  • , ,
Kūrybos ir muzikos vakaras -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Gyvos muzikos ir kūrybos vakaras.
Kovo 8 d (ANTRADIENIS). Pradžia 19 val.
DĖMESIO! Keičiasi vieta į Papilio g. 5, III a. konf. salė.
Jaukus, ramus, arbatos kvapo, Mačernio eilių, stygų skambesio ir staigmenų vakaras.

Talentais dalinsis: Matas ir Dangiras, Ignė ir Tadas, Jonė, Rimantas, Karolis ir Liucija, Žilvinas, Ieva ir kiti atlikėjai, kūrėjai...

Jei nori su draugais rezervuoti staliuką, parašyk info@kajc.lt iki pirmadienio.

Kūrybos ir muzikos vakaras. 2016-03-08 19:00:00 - .
Attending: 83 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

83 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy