Sitemap

Chillweek.com

Kūnas, sąryšiai ir suvokimo matmenys. Kūrybinės dirbtuvės su Benoît Lachambre’u

  • , ,
Kūnas, sąryšiai ir suvokimo matmenys. Kūrybinės dirbtuvės su Benoît Lachambre’u -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Please scroll down for English
/////


Eglės Budvytytės parodos-performanso „Riedlenčių malda arba Kakta žemiau širdies“ ir „Naujojo Baltijos šokio festivalio“ kontekste Šiuolaikinio meno centras ir Lietuvos šokio informacijos centras kviečia registruotis į Benoît Lachambre’o kūrybinės dirbtuves „Kūnas, sąryšiai ir suvokimo matmenys“, vyksiančias „Menų spaustuvės“ III studijoje (Šiltadaržio g. 6, Vilnius). Dirbtuvių prodiuseris – „Par B.Leux“.

Dalyvių skaičius ribotas. Pirmenybė teikiama tiems, kurie gali dalyvauti visas tris dienas. Norinčius dalyvauti dirbtuvėse kviečiame registruotis adresu ruta@cac.lt

Kūrybinių dirbtuvių laikas:
Gegužės 9 d., pirmadienį: 15–18 val.
Gegužės 10 d., antradienį: 16–19 val.
Gegužės 11 d., trečiadienį: 16–19 val.

Benoît Lachambre yra aktyvus šokio bendruomenės dalyvis nuo XX amžiaus aštuntojo dešimtmečio. 1985-aisiais jis pirmąkart sužinojo apie „išlaisvinimo“ techniką, kinestetinę judesio sampratą, turėjusią daug įtakos vėlesnei jo praktikai ir paskatinusią atsidėti savo judesių ir jų kilmės tyrimui – siekti judesių autentiškumo išsivaduojant iš institucinių, primestų kūno praktikų. 1996 metais Monrealyje jis įkūrė savo šokio kompaniją „Par B.Leux“. „B.L.“ šiame pavadinime – tai paties Lachambre’o inicialai, o galūnė „eux“ (pranc. „jie“) žymi kitus drauge su juo kuriančius menininkus. Būtent bendradarbiavimas su kitais tapo vienu svarbiausių jo kūrybos instrumentų. Drauge su „Par B.Leux“ kompanija Lachambre’o kūrybinę platformą formuoja ir jo požiūrį į šokį puoselėja tokie choreografai ir menininkai kaip Boris Charmatz, Sasha Waltz, Marie Chouinard, Louise Lecavalier, Meg Stuart ir kompozitorius bei muzikantas Hahn Rowe.

„Par B.Leux“ organizuojamos edukacinės programos yra skirtos konkrečioms šokio technikoms, tokioms kaip „išlaisvinimas“, improvizacija, kompozicija ir kūno sąmoningumas. Per pastaruosius 15 metų surengta daugiau nei 60 kūrybinių dirbtuvių tokiose institucijose ir festivaliuose kaip Berlyno „Tanz Im August“, Vienos „ImPulsTanz“, Monrealio „Circuit Est“ ir „Usine C“, Briuselio „P.A.R.T.S“, Amsterdamo „SNDO“ ir Paryžiaus „Atelier de Paris – Carolyn Carlson“.

Vadovaudamasis sąryšingumo samprata ir kurdamas laikinas architektūrines kūnų ir erdvių kompozicijas, Benoît Lachambre siekia atkurti nuolatinės įtampos ir spaudimo suardytus santykius. Jo praktikos centre – siekis išlaisvinti kūną iš bet kokios politinės, sociokultūrinės ar estetinės hierarchijos redukuojant jį iki elementariausių energetinių, organinių ir suvokimo funkcijų. Mūsų sąmonė gali būti pakylėta per kūnų sąryšių dinamiką.

Vienas svarbiausių atramos taškų kūrybinėse dirbtuvėse „Kūnas, sąryšiai ir suvokimo matmenys“ – judesio konkrečioje erdvėje ir konkrečiu laiku, arba gyvos erdvės idėja. Tai kvietimas pasinerti į tyrimą, ieškant autentiškesnio ir gilesnio sąryšio tarp galimų ir potencialių kūnų. Dirbtuvių dalyviai bus kviečiami kvestionuoti ir reflektuoti pačią egzistenciją ir tai, kaip choreografijos kūrimo procese jie suvokia empatišką judesį.

Gilindamasis į somatikos sampratas ir svorių bei traukos jėgų paskirstymą, Benoît Lachambre kviečia iš naujo atrasti jausmų ir to, kas neišsakoma, choreografiją.

Nuotrauka: Elsa Okazaki

/////////

On occasion of the exhibition-performance 'Skateboard Prayer, or head below the Heart' by Eglė Budvytytė and the New Baltic Dance Festival, the CAC and Lithuanian Dance Information Centre and are kindly inviting to register for a workshop Body, relationships and perceptions measures by Benoît Lachambre. The workshop is produced by Par B.Leux and will take place at the Arts Printing House, Studio 3 (Šiltadaržio Street 6, Vilnius).

The number of participants is limited. Priority is given to those who can attend all three days of the workshop. Please register by sending an email to ruta@cac.lt

Workshop schedule:
Monday May 9: 15pm – 18pm
Tuesday May 10: 16pm – 19pm
Wednesday May 11: 16pm – 19pm

Active in the dance community since the 1970’s, Benoît Lachambre learned about Releasing in 1985. This kinesthetic approach to movement and its use of improvisation became an important influence on his choreographic work. He decided to immerse himself in an exploratory approach to movement and its sources, to seek out the authenticity of movement while de-colonizing the body from its institutional practices. He founded his own company in Montréal in 1996, christening it Par B.L.eux, ‘B.L.’ for his own initials and ‘eux’ for the artists he chooses to create with, and who have become central to his artistic process. Thanks to collaborations with internationally-renowned choreographers and artists from diverse disciplines such as Boris Charmatz, Sasha Waltz, Marie Chouinard, Louise Lecavalier, Meg Stuart and musician Hahn Rowe, Benoît Lachambre develops and promotes his approach to dance with his company Par B.L.eux as his artistic platform.

With the educational programs developed by Benoît Lachambre, Par B.L.eux invests in the promotion of singular techniques and approaches in dance such as Releasing, improvisation, composition, and body consciousness. In all, some 60 workshops have been given over the past 15 years, at such places as Tanz Im August (Berlin, Germany), ImPulsTanz (Vienna, Austria), Circuit Est and Usine C (Montréal, Canada), P.A.R.T.S (Brussels, Belgium), SNDO (Amsterdam, The Netherlands) and Atelier de Paris – Carolyn Carlson (Paris, France).

Using notions of connection, building corporeal and spatial architectures in flux, Benoît Lachambre aims to re-create the connections between beings, and free them from their constant pressure. At the heart of his practice is his desire to free the body from all political, socio-cultural and aesthetic hierarchy, reducing them to their simplest energetic, organic and perceptive function. Our consciousness can be heightened through the dynamism of the connection that exists between bodies, between beings.

The workshop Body, relationships and perceptions measures unfolds around the idea of movement in a particular time and space, a living space. It is an invitation to a deep exploration of a more authentic consciousness of the connection between possible and potential bodies. Participants will be invited to question and reflect upon existence, and how they perceive empathetic movement in the process of choreographic creation.

Exploring notions of Somatics, as well as the distribution of weight and gravitational forces, Benoît Lachambre offers the opportunity to re-connect with a choreography of feeling, of the immutable.

Photo credit: Elsa Okazaki

Kūnas, sąryšiai ir suvokimo matmenys. Kūrybinės dirbtuvės su Benoît Lachambre’u. 2016-05-09 15:00:00 - .
Attending: 28 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

28 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy