Sitemap

Chillweek.com

 

Kultūringas kaimynų pokalbių vakaras-diskoteka su Rimu Šapausku

  • , ,
Kultūringas kaimynų pokalbių vakaras-diskoteka su Rimu Šapausku -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Bendruomenės edukacijos centras Miesto Laboratorija tęsia unikalų kultūringų susitikimų su Antakalnio menininkais ciklą: Mano kaimynas - menininkas.

Antrasis susitikimas, lapkričio 25 dieną, bus dviejų dalių - pirmoje jų apie gyvenimą, muziką, karjerą ir, žinoma, Antakalnį, kalbėsime su Rimas Šapauskas, kuris vėliau visus pakvies į tikrų tikriausią diskoteką!

Laukiame visų su šeimomis ar be jų lapkričio 25 dieną, penktadienį, 18.00-21.00 val.!

Renginys nemokamas

Paskutinis ciklo susitikimas įvyks gruodžio 16 dieną, kuriame susipažinsime su legendiniu kompozitoriumi Algimantu Raudonikiu.

Kultūringų susitikimų ciklą su Antakalnio menininkais remia Vilniaus miesto savivaldybė. Ačiū!

Kultūringas kaimynų pokalbių vakaras-diskoteka su Rimu Šapausku. 2016-11-25 18:00:00 - .
Attending: 71 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

71 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy