Sitemap

Chillweek.com

 

Kultinis amerikiečių kompozitorius David Lang. Susitikimas

  • , ,
Kultinis amerikiečių kompozitorius David Lang. Susitikimas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Šių metė „Permainų muzika“ pateiks ne vieną staigmeną. Viena jų – susitikimas su kultiniu amerikiečių kompozitoriumi David Lang.

Aistringas, produktyvus, sudėtingas – taip galima apibūdinti žymų amerikiečių kompozitorių Davidą Langą, kurio asmenybė įkūnija nerimastingą kūrybos dvasią. Jo muzika išaugusi iš klasikinės tradicijos, tačiau sunkiai skirstoma į kategorijas, nes kompozitorius nuolat kuria naujas formas. Daugelyje savo kūrinių jis stengiasi plėsti muzikinio vizuališkumo sampratą. Net iš pažiūros paprastas jo partitūras atlikti gana sudėtinga: jos reikalauja ypatingos atlikėjų ir publikos koncentracijos.

D. Langą įkvėpė modernizmas, minimalizmas ir rokas. Jo kūrybą galima apibūdinti kaip postminimalistinę arba totalistinę. Ji gali tuo pačiu metu būti komiška, įžūli ir raminanti, joje dažnai sutinkami konceptualaus meno elementai.

D. Langas – vienas dažniausiai atliekamų JAV kompozitorių, kurio muzika skamba garsiausiose pasaulio koncertų salėse.
Susitikimą su D. Langu moderuos muzikologė Lina Navickaitė-Martinelli.

Įėjimas nemokamas.

Kultinis amerikiečių kompozitorius David Lang. Susitikimas. 2017-10-06 17:30:00 - .
Attending: 77 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

77 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy