Sitemap

Chillweek.com

 

KUBAS #1. Meeting with Vaitiekūnas&Kleiva

  • , ,
KUBAS #1. Meeting with Vaitiekūnas&Kleiva -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Drauge su Klaipėdos kultūros fabrikas Rudens maratonas'16 startuoja ir mūsų, rudeniškai naujas - susitikimų su įdomiais žmonėmis sezonas:

KUBAS | Autumn season
Let's talk about... Everything!

Pirmą susitikimą dedikuojame PASAULIO PAŽINIMO TEMAI iš skirtingo amžiaus perspektyvų :)

Branda ir jaunystė.
60 metų patirtis ir 20 metų patyrimai.

Kas bendro?
→ Žodis ir aktualijų fiksavimas
→ Atvirumas, įsitraukimas ir veiklumas

Apie tai, kaip veikiant pažinti pasaulį. Apie žodžio galią ir įtaką aplinkai, kurioje gyvename.
Apie asmenines patirtis, laimėjimus ir pamokas penktadienio vakarą dalinsis:

HENRIKAS VAITIEKŪNAS - klaipėdietis, vienas gerbiamiausių Lietuvos publicistų, ilgametę patirtį sukaupęs spaudos ir televizijos žurnalistas.

ANDRIUS KLEIVA - jauniausias Lietuvos tinklaraštininkas, Paryžiaus politinių mokslų institute studijuojantis, šiuo metu Tokijuje studijas tęsiantis, o vasarą investicijų pritraukimo vadovu oficialioje Vilniaus miesto agentūroje "Go Vilnius"
dirbęs dvidešimt vienerių metų, itin perspektyvus jaunuolis.

Pradedame kalbėtis!
Ateikit! ;)

KUBAS #1. Meeting with Vaitiekūnas&Kleiva. 2016-09-30 19:00:00 - .
Attending: 71 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

71 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy