Sitemap

Chillweek.com

 

KU Karjeros dienos' 2017

  • , ,
KU Karjeros dienos' 2017 -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Klaipėdos universitete 2017 spalio 20-26 dienomis vyks Karjeros dienos' 2017. Renginiai atviri visiems!
Renginio programa: https://www.ku.lt/studentu-reikalu-skyrius/karjeros-dienos/

KU Karjeros dienos' 2017. 2017-10-20 08:00:00 - .
Attending: 78 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

78 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy