Sitemap

Chillweek.com

 

Klaipėdos jaunimo simfoninio orkestro koncertas

  • , ,
Klaipėdos jaunimo simfoninio orkestro koncertas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Jaukių renginių ciklą „Auksinis savaitgalis“ Gruodžio 1 d. 18 val. pradės NEMOKAMAS Klaipėdos jaunimo simfoninis orkestras. Kolektyvas šį pavasarį buvo atkurtas po 90 metų pertraukos ir sujungė Eduardo Balsio menų gimnazijos bei Stasio Šimkaus konservatorijos mokinius ir mokytojus.

Gražią koncerto iniciatyvą papildo ir mintis organizuoti gyvą programos transliaciją internetu.Šią mintį paskatino daugybė užsienyje gyvenančių jaunų klaipėdiečių, kurių dalis net per didžiąsias metų šventes negrįš namo. Būtent jiems linkėjimus ir šilumą iš Klaipėdos siųs jaunimo simfoninis orkestras.

Stebėti koncertą galima dviem būdais:
1) Atvykti į "Kultūros fabriką" ir klausyti gyvo pasirodymo
2) ARBA žiūrėti tiesioginė trasliaciją. (Prisijungimas bus aktyvus koncerto dieną :http://tiesiogiai.internetu.lt/ )
3) ARBA čia: https://www.facebook.com/klaipedalive/?fref=ts

Klaipėdos jaunimo simfoninio orkestro koncertas. 2016-12-01 18:00:00 - .
Attending: 81 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

81 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy