Sitemap

Chillweek.com

 

Kipro Kaspučio fotografijos paroda „Šašlykai“

  • , ,
Kipro Kaspučio fotografijos paroda „Šašlykai“ -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Rugpjūčio 11 d., 18 val., Energetikos ir technikkos muziejaus cokoliniame aukšte atidaroma Kipro Kaspučio analoginės fotografijos paroda „Šašlykai. Pirmoji dalis“.
Autoriaus žodžiais "galima būtų spekuliuoti sakant, jog parodoje sudvasinta vienatvė, vienišumas, sielvartas ar dar koks kitas dvasiškai nutukęs pavadinimas. Tačiau viskas, regis, yra žymiai paprasčiau, nes žemiškiau. Jūsų regimoje parodoje išrodyta tuzinas inversiniu procesu atliktų, visišką tamsą vaizduojančių nuotraukų. Ir tik kažkur banalokai ant kėdžių įmontuoti, šviestuvus primenantys, nes šviesą atspindintys protagonistai. Kas tokie? Paroda neaabejotinai galėtų vadintis „Fiat Lux!!!“ Bet visgi „Šašlykai“ šįsyk tiks labiausiai. Nes vasara. Nes Šviesos pakaks. Nes reikia tik šašlykų. Paprastų šašlykų. Jie – neišvengiama vasariškos tikrovės dalis. Čia ir popmeno klasiko Andy Warhol‘o ištara, jog kiekvienam skirta „15 minučių šlovės“ nelimpa – parodos herojai ne žvaigždės".

Darbai atlikti inversiniu procesu, 16x20‘ (40x50 cm) didelio formato kamera.

Kipro Kaspučio fotografijos paroda „Šašlykai“. 2016-08-11 18:00:00 - .
Attending: 56 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

56 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy