Sitemap

Chillweek.com

 

Kino festivalis "Pirmoji banga" 2016 | Kaunas

  • , ,
Kino festivalis
   Renginys nebuvo atnaujintas
„Pirmoji banga“ - ankstyvojo kino seansai.

PROGRAMA KAUNE:

RUGSĖJO 16, 18.30 val.:
„Koledžas“ („College“), rež. James W. Horne, Buster Keaton, 66 min.
situacijų komedija, JAV, 1927 m.
Filmą pristato: kino kritikas Gediminas Jankauskas
Filmui akompanuos: Edgar Sabilo (pianinas)

RUGSĖJO 17:
18 val.:
„Upė“ („Reka“), rež. Josef Rovensky, 75 min.
poetiška drama, Čekoslovakija, 1934 m.
Filmą pristato: semiotikas, kino apžvalgininkas Dmitrij Gluščevskij

20.15 val.:
„Prisikėlęs“ („The Ghoul“), rež. T. Hayes Hunter, 77 min.
siaubo, JK, 1933 m.
Filmą pristato: kino mėgėja, knygos „Kino teorija: įvadas per juslių prizmę“ vertėja Rima Bertašavičiūtė

RUGSĖJO 18, A val.:
18 val:
„Bausmė“ („The Penalty“), rež. Wallace Worsley, 90 min.
kriminalinis trileris, JAV, 1920 m.
Filmą pristato: festivalio organizatorius Aleksas Gilaitis
Filmui akompanuos: Giedrius Nakas (pianinas)

NB. Visi filmai rodomi originalo kalba su angliškais ir lietuviškais subtitrais.

Kino festivalis "Pirmoji banga" 2016 | Kaunas. 2016-09-16 18:30:00 - .
Attending: 76 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

76 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy