Sitemap

Chillweek.com

 

KaunasPhoto: Julien Lombardi paroda „Neužbaigta“ atidarymas

  • , ,
KaunasPhoto: Julien Lombardi paroda „Neužbaigta“ atidarymas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Rugpjūčio 19 d., penktadienį 18:00 val. Kauno fotografijos galerijoje atidaroma KaunasPhoto festivalio organizuojama Prancūzijos menininko Julien Lombardi paroda „Neužbaigta“ (angl. “The unfinished. 2012 – 2015“)
Paroda veiks iki rugsėjo 18 d.

Žlugus Sovietų Sąjungai, Armėnija atsidūrė tarp dviejų pasaulių. Fotografijos laukia istorijų, kaip šalys, kurios įkvepia jas. Šie dokumentiniai kadrai atspindi tai, kas „neužbaigta“ ir išsaugotiną atmintį.

Pirmojo vizito į Armėniją metu 2012 m. J. Lombardi atskleidė jaunos tautos problemas keitimosi įkarštyje. Geografinė šalies padėtis apribojo jos galimybę sukurti aiškų politinį modelį. Armėnai yra nedidelė, priėjimo prie jūros neturinti tauta, užmezgusi ginčytinus diplomatinius ryšius su kaimynais. Visi šie veiksniai prisideda prie šalies izoliacijos, palieka mus stebėti visuomenės realybę, kuri plėtojasi nuošalyje, pagal savo pačios taisykles ir laiko suvokimą. Ši situacija neginčijamai perkelta ir į vizualiąją sritį – šiuolaikinė Armėnija meluoja fotoaparato objektyvui. Dokumentai, iliustruojantys šios jaunos respublikos plėtrą, neegzistuoja, tėra apsvaigimas nuo vaizdinių, kurių visiškai nėra arba jie paslėpti. Kalbant apie vizualinę reprezentaciją, šalį galėtume apibūdinti kaip „tuščią atspaudą“. Tai vieta, kurioje viskas juda, bet niekas iš tikrųjų neįvyksta. Kaip įmanoma dokumentuoti nuolat be tvarkos kintančią tautą? Liudyti atminčiai, kuri iki šiol nėra galutinai susiformavusi? Šie iššūkiai apibrėžia vizualinio tyrimo ribas ir kelia klausimus apie fotografijos galimybę fiksuoti sunkiai sugaunamą dabartį. J. Lombardi ateičiai siekia perduoti praeities saugyklas, kuriose kaupia erdvių fragmentus, galinčius tapti fonu ateities veiksmams. Atvaizdų, sukonstruotų remiantis šiuo požiūriu, serija – tai fiktyvių dokumentų, turinčių galimybę ateityje realizuotis, rinkinys. Fotografijos laukia tolesnio vystymosi, lygiai kaip ir jas įkvėpusi šalis.

For EN version please check:
http://festival.kaunasphoto.com/kaunas-photo-star-julien-lombardi-the-unfinished/

KaunasPhoto: Julien Lombardi paroda „Neužbaigta“ atidarymas. 2016-08-19 18:00:00 - .
Attending: 74 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

74 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy