Sitemap

Chillweek.com

 

Kaleidoskop- Jazzanova DJ Night feat. Nickodemus

  • , ,
Kaleidoskop- Jazzanova DJ Night feat. Nickodemus -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Jazzanova's Monthly Club-night is back at this great location with special guest Nickodemus (NYC/ Turntables on the Hudson) and support from Wedding Soul.

Line-Up:
Alex Barck (Jazzanova)
Juergen von Knoblauch (Jazzanova)
Nickodemus (Turntables on the Hudson/NYC)
+ support WEdding Soul djs.

Kaleidoskop- Jazzanova DJ Night feat. Nickodemus. 2017-07-07 23:30:00 - .
Attending: 76 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

76 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy