Sitemap

Chillweek.com

 

Kalėdų mugė

  • , ,
Kalėdų mugė -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Didžiausias kalėdinių dovanų pasirinkimas ir nuotaikingi renginiai šeimai.

„KALĖDŲ MUGĖS“ RENGINIŲ PROGRAMA

GRUODŽIO 18 DIENA (KETVIRTADIENIS)
15.00-16.00 Kalėdų Senelio dovanos
16.00-16.45 „Kalėdų mugės“ atidarymo proga – Ąžuolyno meškučių cirko pasirodymas

GRUODŽIO 19 DIENA (PENKTADIENIS)
16.00-17.30 Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų koncertas
- klasikinio akordeono ansamblis, vad. D. Medekšaitė-Balčiūnienė
- teatro studija „Teatrapilis“, vad. R. Ginelevičienė
- tautinių šokių ansamblis „Malūnėlis“, vad. B. Brazdžiūtė
- teatro studija „2gnas“, vad. T. Erbrėderis
- dizaino studija, vad. S. Podeckienė
- sportinių šokių studija „Mida“, vad. D. Mitkuvienė
- mergaičių choras „Lyra“ ir vaikinų vokalinis ansamblis, vad. A. Miknienė, R. Martinkėnas
Koncertą veda renginių organizatorių studija, vad. A. Arkauskaitė
18.00-19.00 Vaikų kolektyvo „Medutis“, merginų grupės EASY pasirodymai, vad. V. ir S. Verslauskai, choreografė E. Trakelytė

GRUODŽIO 20 DIENA (ŠEŠTADIENIS)
11.00-12.00 Kalėdų Senelio dovanos
12.30-14.00 VšĮ „Pramogų karalystė“ pristato dainavimo mokyklos kolektyvus: „Mažylis“, „Mažylis Junior“, „Perliukas“, „Linksmoji šypsena“ ir „Natelė“, vad. J. Murauskaitė, A. Čižinauskienė, G. Motiejūnienė, R. Petraitytė, D. Mikulienė
14.00-15.00 Kalėdų Senelio dovanos
14.30-15.30 Dainavimo studija „Svajonių gija“ dovanoja nuotaikingą muzikinę popietę „Šventų Kalėdų belaukiant...“, vad. L. ir A. Karpavičiai
16.00-17.30 Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų koncertas
- mušamųjų instrumentų studija, vad. G. Stankūnas
- šiuolaikinių šokių studija „Vėtra“, vad. I. Lazauskienė
- jaunučių choras „Dominantė“, vad. A. Adamkevičienė
- cirko meno akademija, vad. P. Variakojis
- šokių studija „FU“, vad. K. Baranauskas
- estrados studija „M.E.S.“, vad. V. Žukas, O. Žukienė
Koncertą veda renginių organizatorių studija, vad. A. Arkauskaitė
18.00-19.00 Kalėdų Senelio dovanos

GRUODŽIO 21 DIENA (SEKMADIENIS)
11.00-12.00 Kalėdų Senelio dovanos
12.00-12.30 I. Ribačiauskaitės baleto studija pristato šokių siuitą „Karnavalas“, vad. ir baletmeisterė I. Ribačiauskaitė
13.00-13.30 Šokių studijos „Ballare“ mažosios „žaidžiame baletą“ šokėjos, padovanos
Kalėdinę šokio kompoziciją ir perteiks šokio pasaulio sampratą kartu įtraukdamos ir mažuosius žiūrovus, vad. K. Vasiliauskaitė
14.00-15.00 Kalėdų Senelio dovanos
14.00-14.30 Šunų dresavimo mokyklos „Reksas“ parodomoji programa pagal teigiamos motyvacijos metodiką, vad. E. Brazys

Kviečiame apsilankyti!

Kalėdų mugė. 2014-12-18 12:00:00 - .
Attending: 79 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

79 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy