Sitemap

Chillweek.com

 

"KALBOS FORMULĖ"

  • , ,
   Renginys nebuvo atnaujintas
LMS Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centras (VMSIC) skatina visus moksleivius atkreipti dėmesį į taisyklingą lietuvių kalbos vartojimą ir prisidėti prie Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) programos „Kalbą kuriu AŠ!“ įgyvendinimo Vilniaus mieste ir kviečia dalyvauti renginyje „Kalbos formulė“, kuris vyks š. m. vasario 12 d.. trečiadienį, 14 val., Vilniaus kooperacijos kolegijoje.
Renginio metu moksleiviai bus kviečiami išmėginti savo jėgas nuotaikingose kalbos kūrimo užduotyse, lietuvių kalbos diktanto rašyme bei žodžių tarime paraidžiui. Geriausiai pasirodę bus apdovanoti.


Dalyvausiančius prašome registruotis iki vasario 10 d. 17 val. nuoroda: https://docs.google.com/forms/d/1F_u1cxmWPu00mocOi191bq2mKdxwOg3rPaPGAttpVOw/viewform

Kilus klausimams prašome kreiptis:
Gabrielė Dabulskytė +37060037229

Iki susitikimo! :)

"KALBOS FORMULĖ". 2014-02-12 14:00:00 - .
Attending: 78 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

78 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy