Sitemap

Chillweek.com

 

JAZZLONG #13 Eglė Petrošiūtė Quartet

  • , ,
JAZZLONG #13 Eglė Petrošiūtė Quartet -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Eglė Petrošiūtė (Lietuva) - vokalas.
Laurence Fish (Didžioji Britanija) - klavišiniai,
Matheus Nicolaiewsky (Brazilija) - kontrabosas,
Louis Portal (Portugalija) - būgnai.

Kvartetas susiformavo jo nariams studijuojant Nyderlanduose, Hagos karališkoje konservatorijoje. Gilindamiesi į džiazo subtilybes muzikantai iš skirtingų šalių ir kultūrų atrado bendrą kalbą, pradėjo kartu groti, ieškoti, koncertuoti. Pradėję nuo tradicinio džiazo žinomų kompozicijų, dabar kvartetas groja įvairias jų aranžuotes ir savas kompozicijas. Grupės muzikoje girdėti meilė džiazo tradicijai bei Lotynų Amerikos ritmams ir harmonijai. Duoklė tradicijai persipina su jaunatvišku naujumu, ieškojimu modernesnio skambėjimo. Programoje girdėsite nuo svingo eros šokti skatinančių dainų iki egzotiškų braziliškų ritmų bei emocionalių baladžių. Lankstus ir šiltas vokalas bei meistriškos instrumentalistų improvizacijos nepaliks abejingų.

JAZZLONG #13 Eglė Petrošiūtė Quartet. 2015-07-27 20:00:00 - .
Attending: 78 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

78 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy