Sitemap

Chillweek.com

 

Jaunųjų mokslininkų konferencija „Šiuolaikiniai politiniai procesai: iššūkiai ir galimybės“

  • , ,
Jaunųjų mokslininkų konferencija „Šiuolaikiniai politiniai procesai: iššūkiai ir galimybės“ -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Balandžio 29 d., 14 val., VDU mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28) vyks jaunųjų mokslininkų konferencija „Šiuolaikiniai politiniai procesai: iššūkiai ir galimybės“, kuri yra skirta profesorės Reginos Jasiulevičienės ilgamečiam darbui Vytauto Didžiojo universitete pažymėti.

Daugiau informacijos: http://goo.gl/omXrBP

Jaunųjų mokslininkų konferencija „Šiuolaikiniai politiniai procesai: iššūkiai ir galimybės“. 2015-04-29 14:00:00 - .
Attending: 70 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

70 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy