Sitemap

Chillweek.com

JACKMIN MARATHON: 12" ALL NITE LONG

  • Rotušės a. 3, Kaunas, Lithuania
JACKMIN MARATHON: 12
   Atnaujinta 7 december 2013 at 16:42
Žmonės kalba, kad naktim jis nemiega. Sako, kad naktim, tarp pirštų sukdamas plokšteles bando išgauti garsus.

::: JACKMIN

# pirmas žiemos penktadienis
# vienas iš paskutinių JACKMIN grojimų šiemet
# pirmas maratonas visą naktį grojant plokštelėmis
# deja, jau paskutinis maratonas

# vienas #du #trys.
# susitinkampenktadienį

JACKMIN MARATHON: 12" ALL NITE LONG. 2013-12-06 22:00:00 - G - LOFT.
Attending: 26 (men: 57.69%, moterys: 42.31%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here

Renginio dalyviai

26 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy