Sitemap

Chillweek.com

 

Išparduota! S.Kane „Apvalytieji“ ("Cleansed") - OKT, Lietuva

  • , ,
Išparduota! S.Kane „Apvalytieji“ (
   Renginys nebuvo atnaujintas
OKT \ Vilniaus miesto teatras (Lietuva, Vilnius)

Spektaklis rodomas su angliškais subtitrais.

Premjera 2016 sausio 25

Režisierius Oskaras Koršunovas
Scenografija Oskaras Koršunovas
Kostiumų dailininkė Lauryna Liepaitė
Muzika Antanas Jasenka
Judesio konsultantė Vesta Grabštaitė

Vaidina:
Greis – Greta Petrovskytė, Gremas – Kęstutis Cicėnas, Tinkeris – Darius Meškauskas, Gediminas Rimeika, Robinas – Martynas Ališauskas, Karlas – Laurynas Jurgelis, Rodas – Karolis Vilkas, Moterys – Paulina Taujanskaitė, Gailė Butvilaitė, Balsai – Oskar Vygonovski, Lukas Malinauskas, Choras – Ugnė Šiaučiūnaitė, Kamilė Petruškevičiūtė, Taura Kvietinskaitė, Augustė Pociūtė, Jonas Braškys, Inga Šepetkaitė.

„Būti įsimylėjus – tai lyg būti Aušvice“, – tokia Rolando Barthes‘o mintis paskatino skandalingiausią britų dramaturgę Sarah Kane parašyti bene atviriausią savo dramą „Apvalytieji“. Po pirmosios premjeros ją užsipuolusi kone visa britų žiniasklaida klausė, kodėl ji rašo tokias žiaurias pjeses? Dramaturgė nei kiek nesutriko: „Aš nerašau žiaurių pjesių – aš tiesiog stengiuosi būti maksimaliai nuoširdi.“ Režisierius Oskaras Koršunovas OKT Studijoje kartu su aktoriumi Darium Meškausku bei jauniausia savo aktorių karta pristato spektaklį pagal šį itin anksti bei itin tragiškai gyvenimą sustabdžiusios rašytojos kūrinį.
„Nebe pirmą kartą grįžtu prie Saros Kane. Jos tekstai turi tos pačios prigimties trauką, kaip nelaimė ar nusikaltimas. Jie baisūs ir kartu švarūs. Juose tarsi nėra atsitiktinumų žaismės ar buitinumo – čia kiekvienas žodis virsta neišvengiamybe. Taip Saros Kane tekstai priartėja prie antikinės tragedijos branduolio ir pareikalauja iš teatro to, kas jau nebeįmanoma, kaip ir „Apvalytieji“ reikalauja iš meilės“, – teigia režisierius O. Koršunovas.
Po pirmojo savo kūrinio premjeros 1995 m. S. Kane per vieną naktį iš nieko tapo kone viskuo. Kritikai tiesiog užliejo absoliučiai visą spaudą. Netgi bulvarinė spauda, iki tol nesukusi galvos dėl teatro, savo pirmuosius puslapius atlaisvino S. Kane pjesės verdiktui.
„The Telegraph” kritikas Charles Spenceris po pirmojo spektaklio rašė: „Čia reikia ne teatro kritiko, o psichiatro“. Kalbėdamas apie „Apvalytuosius“ kritikas taip pat buvo kategoriškas: „Kane nepajėgia sukurti gilių charakterių ir jais paveikti publikos, todėl mieliau renkasi spyrį publikai žemiau juostos“. „Daily Mail“ kritikas Jackas Tinkeris „Prakeiktuosius“ pavadino „Pasibjaurėtina nešvankybių orgija“. Panašu, jog pastarąjį kritiką S. Kane prisiminė rašydama „Apvalytuosius“.
Pačią S. Kane itin glumino ši audra žiniasklaidoje. Jos nuomone, žurnalistai be reikalo pirmuosius puslapius paskyrė ne pačiai problemai, o jos refleksijai mene.
„Mane šokiruoja tai, jog žmones labiau trikdo smurto parodymas teatre negu pats smurtas. Kalbos apie mano pjesę spaudoje užima daugiau vietos negu kalbos apie realų penkiolikmetės išprievartavimą. Viskas ką jie pasakė yra melas, išskyrus tai, jog aš parašiau pjesę“, – po pirmųjų reakcijų teigė S. Kane.
Kas užkliuvo britams? Jau ne kartą minėtas žiaurumas. Kai vieną kartą S. Kane paklausė, kodėl ji rašo tokias žiaurias pjeses, ji nė kiek nesutrikusi atsakė: „Ne, aš nerašau žiaurių pjesių – aš tiesiog stengiuosi būti maksimaliai nuoširdi“.
1999-ųjų sausį, praėjus keletui mėnesių po „Geismo“ sėkmės bei ką tik pabaigus rašyti „Psichozę 4. 48”, S. Kane prarijo 150 piliulių antidepresantų bei 50 piliulių migdomųjų. Prabėgus dar dviem dienom, Sara buvo palikta viena palatoje 90-iai minučių. Ji nušliaužė į tualetą bei pasikorė, šiam tikslui panaudodama savo batraiščius.
„Žinote, dauguma gerų dramaturgų parašo septynias geras pjeses ir tada jiems kažkas nutinka. Jie pradeda rašyti šlamšta. Aš esu labai netoli savo septintosios“, – yra pasakiusi S. Kane. Prieš pasitraukdama ji jau buvo parašiusi penkias pjeses ir vieną kino scenarijų. Trūko vos vienos pjesės iki to neramaus septyneto, kurio taip bijojo S. Kane.

OKT / VILNIUS CITY THEATRE

Performance will be with English subtitles.

DIRECTOR Oskaras Koršunovas
Duration 1 h. 30 min.
Performance in one part
Producer - OKT/Vilnius City Theatre, co-producer - Lithuanian Academy of Music and Theatre

“Being in love is like being in Auschwitz”, – this assertion of Roland Barthes inspired the most scandalous British playwright Sarah Kane to write perhaps the most open of her dramas, “Cleansed.” After the first premiere almost the entire British media asked her why she wrote such violent plays. The playwright was unaffected: “No, I haven’t written violent plays, I’m just trying to be completely honest.” In his OKT Studio director Oskaras Koršunovas together with his youngest generation of actors and the actor Darius Meškauskas presents a performance based on the play by a writer whose life ended very early and in a very tragic way.
“It’s not the first time I turn to Sarah Kane’s writing. Her writing has the exact same kind of attraction as disaster and crime. It’s scary and at the same time clean. There is no play of accidents or mundanities in it, every word is unavoidable. This way Kane’s writing reaches the essence of an ancient drama and requires things that are hardly attainable in contemporary theatre, just like the “Cleansed” require seek the unattainable in love”, – director O. Koršunovas said.
After the premiere of her first play in 1995, overnight, S. Kane from nothing became almost everything. Critical reviews flooded the entire press. Even the tabloid newspapers, which could not care less about theater, made space in their first pages for their verdict on S. Kane’s play.
In his review of Kane’s “Phaedra’s Love”, theatre critic Charles Spencer wrote in “The Telegraph”: “It’s not a critic that’s required here, it’s a psychiatrist.” He was no less categorical speaking about “Cleansed”: “Kane is incapable of creating depth of character or moving an audience. She’d much rather kick us in the guts.” Jack Tinker, of “Daily Mail” called “Blasted” “this disgusting feast of filth.” It seems that S. Kane remembered him when she wrote “Cleansed.”
Kane was extremely puzzled by this storm in the media. In her opinion, instead of discussing the problem itself in the first pages of their newspapers, the journalists were attacking its reflection in art.
“The thing that shocks me the most is that they seem to have been more upset by the presentation of violence than by violence itself. I mean, a 15-year-old girl has just been raped in a wood but there’s more space in the tabloids about my play than about this brutal act. Everything they said was a lie. They didn’t say anything that was true, except that I’d written a play”, – S. Kane said.
What was the problem for the British? As it has been repeatedly said – violence. Once when S. Kane was asked why her plays were so violent, she answered: “I haven’t written violent plays, I’m just trying to be completely honest.”
In January 1999, a few months after the success of “Crave,” just after she’d finished “4. 48 Psychosis,” Sarah Kane swallowed 150 pills of antidepressants and 50 sleeping pills. Two days later, she was left alone in her hospital ward for 90 minutes. She crawled to the bathroom and hanged herself by her shoelaces.
“You know, most good playwrights write seven good plays and then something happens and after that they’re crap. I’m not far off my allotted seven”, – S. Kane once said. Before her untimely death she wrote five plays and a screen script, so she was one play short of her “allotted seven”.

Išparduota! S.Kane „Apvalytieji“ ("Cleansed") - OKT, Lietuva. 2017-06-18 18:00:00 - .
Attending: 71 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

71 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy