Sitemap

Chillweek.com

International Art Show: {im}proper illustration

  • , ,
International Art Show: {im}proper illustration -
   Renginys nebuvo atnaujintas
-----------------------------------Lietuviška versija žemiau-------------------------

Improper Walls & Vilnius Academy of Fine Arts Telšių galerija present:

-- {im}proper illustration --


Artists:
Ale Giorgini (ITA), Peter Phobia (AUT), Marija Tiurina (LIT), Lym Moreno (VEN), nita. (AUT), Rob Perez (USA), diffuse (AUT), Riccardo Guasco (ITA), Lisk Feng (CHN), Sens OC (MEX), Markus Tozzer (AUT), Mariana Rodríguez (MEX), Axel Schindler (AUT), Stefanie Hilgarth (AUT), Katharina Ralser (AUT), Münster Studio (ESP), Martyna Wójcik-Śmierska (POL), Luis Pinto (MEX), Bene Rohlmann (GER), Bárbara Moura (PRT), Eran Hilleli (ISR), Nicolas Ménard (FRA), Min Liu (TWN), Fabricio Lima (BRA), Yukai Doralice Du (CHN), Sofia Matus (MEX), LWZ (AUT), HNRX (AUT), Mariana Rodríguez Fernández (MX), Fuxherz (AUT)

Contemporary Illustration stepped far beyond the random doodle you see and forget in a blink of the eye when browsing through your newspaper. It stepped far beyond the sole purpose of illustrating a subject matter for the sake of teaching, showing, or clarifying something to the viewer. Illustration today is no longer the tool to serve a purpose, it is the purpose.
With these strong words we will hopefully initiate a broad view and discussion of contemporary illustration.

Over the last years, more and more events concerning contemporary illustration art have popped up. The gallery Improper Walls started in 2014 with the goal to establish a place for illustration, graphic design and urban art that is accessible to everyone, from art lovers to people, who don’t usually attend art events. The exhibition in Telsiai, Lithuania, will show illustrations from fifteen countries on three continents and thus a wide range of possibilities. The main topic is a status quo of illustration art today, its fragments in street art, advertisement, self-exposure and individuality.

Justina Speirokaite (Improper Walls) will speak about the urge for accessibility and exploration of the new, about how Improper Walls and {im}proper illustration were born.
We are inviting the Austrian/German artist and illustrator Peter Phobia to talk about his life as an artist who does illustration, his success and everyday struggles. Peter is a collector of absurd moments of everyday life that later on often serve as a source of inspiration in his work. He has worked with several magazines and brands in Austria and his artwork has been shown in numerous places around the globe, such as in Paris, Berlin, Madrid, Vienna, Switzerland and Mexico.
What about illustration is improper, proper, new and worth talking about? Another look on illustration, analysing today’s trends of visual arts and it’s uprising will be addressed by Elisabeth Hinkel (Improper Walls).
Another insight will be offered by Ale Giorgini, an Italian Illustrator (for advertising, magazines, entertainment, social contents, books, comics), teacher for illustration at Scuola Internazionale di Comics (Padua) and art director at Illustri Festival and Berga Urban Museum (Vicenza).

In collaboration with sound:frame festival, Improper Walls is showing a variety of animated artworks. Passionate music-lovers and sound-a-holics from around the world are contributing music videos, short films and abstract visuals to this screening. First show will be at the opening and will be continually repeated.


PROGRAMME:
*** July 13th ***

19:00 Justina Speirokaite - About the exhibition and the Viennese gallery Improper Walls/
Video presentation and screening: Illustration Animated! Curated by Improper Walls x sound:frame Festival

19:30 Opening Reception


*** July 14th ***

18:00 Live Skype talk with the artist Ale Giorgini
Illustration as an Art Form

18:30 Live discussion with Peter Phobia about the life as an illustrator and artist
My Life as an Artist

19:30 Closing talks

*** July 15th ***

20:00 {im}proper illustration after-party at Menų Fabrikas - Loftas (ELFA GastroBar), Vilnius
Mural by Peter Phobia

------------------------------------------------------------------------------------
Logo design by Ale Giorgini ♡
Project partners Menų Fabrikas - Loftas & ELFA GastroBar ♡*** LIETUVIŠKAI ***

Improper Walls ir VDA Telšių galerija pristato:

-- {im}proper illustration --

Tarptautinė šiuolaikinės iliustracijos paroda ir atviri pokalbiai

Šiuolaikinė iliustracija peržengė iš atsitiktinio piešinio ribų, kurį pamačius iškart pamiršti naršant laikraštyje. Ji žengė tolimą žingnį nuo pamatinės reikšmės, naudojant iliustraciją rodymo ar aiškinimo tikslais. Iliustracijs šiandien nebėra įrankis, kuris tarnauja paskirčiai, tai tapo paskirtimi.
Šiais drąsiais žodžiais tikimės imtis platsnio požiūrio ir sukelti diskusiją apie šiuolaikinę iliustraciją.

Pastaraisiais metais, atsiranda vis daugiau įvykių susijusių su šiuolaikine iliustracija. „Improper Walls“ galerija, pradėjo veiklą 2014-taisiais su tikslu įkurti vietą iliustracijai, grafiniam dizainui ir urban menui, kuris prieinamas visiems – nuo meno mylėtojų iki žmonių, kurie įprastai nedalyvauja meno renginiuose.
Parodoje Telšiuose, bus eksponuojami iliustratorių darbai iš penkiolikos šalių, trijų kontinentų. Pagrindinė tema – dabartinė iliustracijos meno situacija šiandien, jo fragmentai gatvės mene, reklamoje, savęs išraiškoje ir individualume.

Justina Špeirokaitė („Improper Walls“ galerija) kalbės apie prieinamumo ir naujo ieškojimo reikmę, „Improper Walls“ ir kaip gimė paroda.
Į renginį kviečiame austrų/vokiečių kilmės menininką ir iliustratorių Peter Phobia kalbėti apie jo kaip menininko gyvenimą, iliustraciją, jo sėkmę ir kasdienos sunkumus. Peter – kasdienybės absurdo momentų kolekcionierius, kurie vėliau pasitarnauja inspiracijai. Jis dirbo su keliais Austrijos žurnalais ir jo darbai buvo rodomi įvairiose pasaulio šalyse – Paryžiuje, Berlyne, Madride, Vienoje, Šveicarijoje ir Meksikoje.
Kas iliustracijoje yra netinkama, tinkama, nauja, ir verta dėmesio kalboms? Kitokį požiūrį į iliustraciją šiandien atskleis Elisabeth Hinkel („Improper Walls“ galerija).
Kitoks požiūris bus pasiūlytas iš Ale Giorgini, Italų iliustratoriaus, dirbančio reklamos,žurnalų, pramogų, knygų, komiksų srityje, esantis iliustracijos mokytoju Scuola Internazionale di Comics Padujoje ir Illustri Festivalio Vinčenzoje direktoriumi.

Bendradarbiaujant su sound:frame festivaliu, „Improper Walls“ parodoje pristatys animuotų darbų spektrą. Aistringi muzikantai ir garso mėgėjai iš viso pasaulio siunča muzikinius video, trumpus filmus bei abstrakčias vizualizacijas parodai. Jos bus pristatytos atidarymo metu ir bus kartojamos.


Diskusijų metu aptarsime šiuos pagrindinius klausimus:
Kokie yra iliustracijos aspektai? Užsakyta ar nepriklausoma?
Kaip iliustracija išaugo į stiprią, nepriklausomą kūrybinę formą?

Parodoje dalyvauja:
Ale Giorgini (ITA), Peter Phobia (AUT), BOICUT (AUT), The Art of Marija Tiurina (LIT), Lym Moreno (VEN), Anita Brunnauer - nita. (AUT), Rob Perez (USA), diffuse (AUT), Riccardo Guasco (ITA), Lisk Feng(CHN), Sens OC (MEX), Markus Tozzer (AUT), Axel Schindler (AUT), Stefanie Hilgarth (AUT), Katharina Ralser (AUT), Münster Studio (ESP), Martyna Wójcik-Śmierska (POL), Luis Pinto (MEX), Bene Rohlmann (GER), Bárbara Moura (PRT), Eran Hilleli (ISR), Nicolas Ménard (FRA), Min Liu (TWN), Fabricio Lima (BRA), Yukai Doralice Du (CHN), Sofia Matus (MEX), LWZ (AUT), Fuxherz (AUT)

PROGRAMA:

*** Liepos 13d. ***
19:00 Justina Špeirokaitė – Apie parodą ir Improper Walls galeriją Vienoje/
Video programos pristatymas: Illustration Animated! Kuratoriai – Improper Walls x sound:frame Festival

19:30 Oficialus atidarymas

*** Liepos 14d. ***

18:00 Skype pokalbis su menininku Ale Giorgini - Illustration as an Art Form

18:30 diskusija su iliustratoriumi Peter Phobia – My Life as an Artist

*** Liepos 15d. ***
20:00 {im}proper illustration after-party Menų Fabrike - Loftas (ELFA GastroBar'e), Vilniuje: Peter Phobia - piešinio ant sienos pristatymas
---------------------------------
Logo autorius Ale Giorgini ♡
Projekto partneriai Menų Fabrikas - Loftas & ELFA GastroBar ♡

International Art Show: {im}proper illustration. 2016-07-13 19:00:00 - .
Attending: 57 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

57 LANKYTI

Narës
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy