Sitemap

Chillweek.com

Image of an Image // Roma Auškalnytė // vaizdas Kabinete

  • , ,
Image of an Image // Roma Auškalnytė // vaizdas Kabinete -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Prasideda Kabineto vaizdų serija „Image of an Image”.
Pirmoji peržiūra įvyks vasario 23 d., antradienį, 18 val. - bus pristatyti Romos Auškalnytės video performansai, sukurti kelių metų laikotarpiu.

Roma Auškalnytė kelis metus dirbo autobiografiškumo linkme. Jos kūriniai dažniausiai kilo iš atminties bei tam tikrų vaikystės prisiminimų.

Nuo 2012 m. Roma pradėjo labiau koncentruotis į tekstu paremtos kūrybos, grafikos ir video meno jungtį, taip pat į įvairius kūno/performanso eksperimentus. Jai įtaką daro grafikos procesai ir tai, kaip jie veda į dviprasmiškas senų idėjų transformacijas. Roma grafikoje tyrinėja kūną kaip medžiagą bei gesto, pakartojimo svarbą, kurie visuomet lieka paslėpti už antspaudo

Roma Auškalnytė šiuo metu gyvena ir kuria Helsinkyje, Suomijoje.

Kabineto (A. Mapu g. 20, Kaunas) vaizdų seriją „Image of an Image” kuruoja Vaida Stepanovaitė.

Renginio vizualas: „FRUSTRATION" 2015.
///
ENG

Kabinetas is starting its series of images “Image of an Image”.
The first screening will present video performances of Roma Auškalnytė made during several years and will take place from 6 p.m. on 23rd of February.

Roma Auškalnytė has worked for several years in a direction that may be referred to as ‘auto-biography’. Her works were usually derived from memory as well as from some mementos that she has had in her possession since childhood.

From 2012 she started concentrating more on text based art in combination with printmaking or video, as well as various body/performance experiments. She is influenced by the printmaking processes, how they lead to new, ambiguous transformations of old ideas. Roma Auškalnytė is exploring body as material in printmaking, the importance of gesture and repetition which are always hidden behind the final print.

Roma Auškalnytė now lives and works in Helsinki, Finland.

“Image of an Image” is curated by Vaida Stepanovaitė in Kabinetas (A. Mapu g. 20, Kaunas).

Image of the event: 'FRUSTRATION' 2015.

Image of an Image // Roma Auškalnytė // vaizdas Kabinete. 2016-02-23 18:00:00 - .
Attending: 25 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

25 LANKYTI

Narës
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy