Sitemap

Chillweek.com

 

Igor Kosovec fotografijos darbų parodos atidarymas

  • , ,
Igor Kosovec fotografijos darbų parodos atidarymas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Pirmoji personalinė Igor Kosovec (1986–2017) fotografijos darbų paroda, skirta autoriui atminti.

Permąstant Igor Kosovec kūrybą, remiamasi dichotomijos samprata, nurodančia skirtį tarp dviejų, savo prigimtimi priešingų, teorijų ar procesų, nuolat lydėjusių Igorį gyvenime bei kūryboje.
Dualizmas, prasidėjęs kaip vieno iš brolių dvynių ištakose, toliau besivystantis kūrybinėje veikloje, atsiskleidžia ir pastarojo laikotarpio I. Kosovec kūriniuose, kuriuose dažna moters ir gamtos paralelė. Autorių per gyvenimą lydėję kūrybiniai pseudonimai (Avalakh, Elesin), besiremdami į klasikinę bei šiuolaikinę mitologiją, papildo asmeninį Igorio dualistinio pasaulio mitą, kuriame kūrė ir veikė jis pats.

Akto žanras, užgimęs sulig fotografijos atsiradimu, amžių tekmėje išliko aktualus iki šių dienų. Igorio vaizduojamas kūnas, jo pateiktis dažniau atspindi emociją, jos studiją, nei anatominę struktūrą. Tad fotografijose atpažįstame ne tik jų veikėjas, šių vidinį pasaulį, bet ir patį Igorį – per jo fiksuojamą kūno ir aplinkos estetiką: švelniai mirguliuojančią, glotnią, slystančią ir kone glostančią, o kartais – baugiai užtemstančią. Net ir aktai, fotografuoti studijoje, išlaiko „gamtišką“, organišką estetiką, papildančią kūrinių ciklą kosmogoniniais provaizdžiais.

Kviečiame su Igoriu dar kartą susitikti per jo kūrybą, pirmą kartą viešinamą ilgai lauktos parodos formatu.
Rūta Stepanovaitė

Atidarymas 2017 m. balandžio 5 d. 18 val. Užupio meno inkubatoriaus galerijoje „Kalnas“ (Krivių g. 10, Vilnius). Parodą galima aplankyti iki balandžio 14 d., I-V 11-18 val. Parodos lankymas nemokamas.
Parodos kuratorės: Rūta Stepanovaitė ir Viktorija Ivleva.

--------

EN
First solo photography exhibition by Igor Kosovec (1986-2017) in memory of an author. Opening event will take place on 5th April, 2017 at Užupis art incubator gallery „Kalnas“ (Krivių st. 10, Vilnius). The exhibition is on view till 14th April, 2017, on Monday-Friday 11 a.m. - 6 p.m. Entrance is free.

Rethinking the creative work of Igor Kosovec based on the concept of dichotomy that is indicating the distinction between two by its very nature contrary theories or processes, one can see that it had constantly accompanied life and creation of Igor.

Dualism, in the origins as one of twin brothers, further developing in the creative activity, is thoroughly revealed in the latest works of I. Kosovec that come in the parallel of a woman and nature. Creative pseudonyms (Avalakh, Elesin) of an author referring to the classical and contemporary mythology, complement the myth of dualistic world of Igor, in which he created and acted himself.
The genre of nude, having emerged since the beginning of photography, remained relevant through centuries up to this day. The body depicted and represented by Igor often reflects the emotion or a study of it, rather than the anatomical structure. Photographs unveil not only the feminine characters within them and their inner world, but also Igor himself - through the depicted aesthetics of body and its environment: gently shimmering, smooth, gliding and almost caressing; but sometimes - fearfully glooming. Even nudes captured in the studio retain “nature like“, organic aesthetics, complementing the cycle of works with primordial cosmogonic imagery.

We invite you to meet Igor one more time through his creative works, at the long-awaited public exhibition.
Rūta Stepanovaitė

Curators of the exhibition: Rūta Stepanovaitė and Viktorija Ivleva.

Igor Kosovec fotografijos darbų parodos atidarymas. 2017-04-05 18:00:00 - .
Attending: 80 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

80 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy