Sitemap

Chillweek.com

 

I. ŠIMONYTĖS paskaita "Lietuvos ekonomikos perspektyvos, rinkimų, vykstančių švytuoklės principu fone."

  • , ,
I. ŠIMONYTĖS paskaita
   Renginys nebuvo atnaujintas
I. ŠIMONYTĖ - buvusi LR finansų ministrė, dabar dėstanti Vilniaus Universitete. "PMDF dienos 2013" kviečia į viešą paskaitą su patyrusia ekonomiste bei politike!

TEMA: „Lietuvos ekonomikos perspektyvos, rinkimų, vykstančių švytuoklės principu fone. Ar įmanomas tęstinumas ir tolygus ėjimas į priekį“.

Dabar ypač galime pastebėti, kad Lietuvos politiniame gyvenime nėra tęstinumo - rinkimų rezultatai primena švytuoklę, vienus rinkimus laimi kairiosios partijos, kitus - dešiniosios.

Ateik ir išgirsk patyrusios politikės ir ekonomistės požiūrį šiuo klausimu!

I. ŠIMONYTĖS paskaita "Lietuvos ekonomikos perspektyvos, rinkimų, vykstančių švytuoklės principu fone.". 2013-05-09 14:00:00 - .
Attending: 76 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

76 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy