Sitemap

Chillweek.com

 

Į Šiaurę!

  • , ,
Į Šiaurę! -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Sausio 29 d. 16 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje įvyks vakaras, kurio metu bus atidaroma Juozo Kazlausko fotografijų paroda „Į Šiaurę!“.

Sveikinimo žodį tars LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, renginį ves fotografijos tyrinėtoja dr. Agnė Narušytė, kalbės fotografo kūrybinio palikimo tvarkytoja Dalia Kazlauskienė, mokslininkai prof. dr. Valentinas Baltrūnas ir doc. dr. Donatas Brandišauskas.
#JuozasKazlauskas

Į Šiaurę!. 2016-01-29 16:00:00 - .
Attending: 77 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

77 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy