Sitemap

Chillweek.com

 

House Kultur Live Presents: Together As One

  • , ,
House Kultur Live Presents: Together As One -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Draugai, štai ir atėjo ta diena, apie kurią visi ilgai kalbėjome - pirmas House Kultur vakarėlis vyks Lizde kovo 25 d. Jus šokdins vietinės šokių legendos bei svečiai iš UK.
Puikiausia bei šviežiausia undergroundine House muzika už pulto dalinsis Justy, Carl Canni, Paul De Man, Ohhh My ir Move88.
-------------------------------------------------------------------------------------
Folks, the time has come and we are proud to announce, that the first House Kultur party will be held in Lizdas on March 25th. All night you will dance with local legends and guest djs from UK. The finest underground House music will be played by Justy, Carl Canni, Paul De Man, Ohhh My and Move88.

Thanks to Moona for the artwork. You can check out her work on www.moonapaldanius.com

22:00-24:00 Paul De Man
24:00-02:00 Justy
02:00-04:00 Ohhh My, Move88
04:00-06:00 Carl Canni

#hklt

House Kultur Live Presents: Together As One. 2016-03-25 22:00:00 - .
Attending: 83 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

83 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy