Sitemap

Chillweek.com

 

HOOKED ON: SHOWCASE

  • , ,
HOOKED ON: SHOWCASE -
   Renginys nebuvo atnaujintas
HOOKED ON:
MOON DISCO
HALLUCIN
LORANAS VAITKUS

Techno Meistrai, kurie nevynioja į vatą. Taip, Lizdas vėl sulauks HOOKED ON trejybės vizito, ir mes jau žinome, ko iš jų laukti. Bene produktyviausi techno muzikos puoselėtojai Lietuvoje ne juokais įsibėgėjo, ir šį sezoną savo renginiuose prie staklių privertė plušti tokius dičkius kaip Truncate, Ø [Phase] ir Regal. Tuo tarpu Lizde jie gerokai paplušės ir patys, užkabindami jūsų neramias sielas ir dalindami išrišimus tiesiai nuo pulto.

Kaina: iki 12 h - 3 Eur, vėliau brangs.

HOOKED ON: SHOWCASE. 2016-02-06 22:00:00 - .
Attending: 78 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

78 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy