Sitemap

Chillweek.com

 

Helen Reed ir Hannah Jickling projektas „ The Beaver Mat & Faggot Shack ” Maloniojoje 6

  • , ,
Helen Reed ir Hannah Jickling projektas „ The Beaver Mat & Faggot Shack ” Maloniojoje 6 -
   Renginys nebuvo atnaujintas
For English Scroll down

1914 m. skautų leidinyje “Pastogės, trobelės ir pašiūrės: Kaip pasidaryti prieglobstį gamtoje” aprašomos dvi pagrindinės struktūros, galinčios praversti keliautojui: “Bebro paklotas” ir “Žabų pašiūrė”. Šie nedideli statiniai surenkami iš žabų ryšulėlių, surištų virve.


Angliškai žodis „ faggot” turi ir kitą, paniekinamą prasmę, dažnai sietiną su nenatūralumu ir iškrypimu. Taip pat ir žodis „beaver” – bebras - žargone reiškia moters tarpkojį. Nidos meno kolonijoje, Hannah Jickling ir Helen Reed sukūrė naują darbą „ The Beaver Mat & Faggot Shack (liet.- „Bebro paklotas ir pederasto lūšna”) , laikiną gėjų barą, naudojantį ir interpretuojantį šias išgyvenimo struktūras, kuriose „kitokie” (angl.- “queers”) matomi kaip pionieriai, laukinių žemių gyventojai, kuriems buvimas “vietiniu” peržengia pilietybę.

Parodoje eksponuojami ženklai yra dalis mažo miestelio gėjų baro instaliacijos/įvykio.

Helen Reed ir Hannah Jickling - Vankuveryje, (Kanada) dirbančios ir gyvenančios menininkės. Kaip duetas jos dirba 7 metus, kurių metu menininkės sukūrė daugybe video darbų, viešų instaliacijų, renginių, fotografijos parodų.
A 1914 publication for boy scouts called Shelters, Shacks, and Shanties: The Classic Guide to Building Wilderness Shelters outlines two emergency, survivalist shelters for pioneers and wilderness travellers - The ‘Beaver Mat’ and the ‘Faggot Shack.’ These low-impact structures are assembled from faggots; loosely bundled sticks held together with twine.

Faggot, of course, has another connotation, one that is often associated with a state of “unnaturalness” and “abnormality.” As well, a beaver is slang for a woman’s crotch. At Nida Art Colony, Hannah Jickling and Helen Reed created a new body of work entitled The Beaver Mat & The Faggot Shack, a temporary gay bar developed around these survivalist structures, which consided queers as pioneers, wilderness inhabitants and more-than-human locals of rural areas.

These signs were part of the small town gay bar installation and event.

Helen Reed & Hannah Jickling are based in Vancouver, Canada. They have worked together for the past 7 years on videos, public installations, events, photographs, multiples, and printed matter.

Helen Reed ir Hannah Jickling projektas „ The Beaver Mat & Faggot Shack ” Maloniojoje 6. 2014-06-25 18:00:00 - .
Attending: 76 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

76 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy