Sitemap

Chillweek.com

 

Gytis Skudžinskas [KELIOS FOTOGRAFIJOS TIESOS]

  • , ,
Gytis Skudžinskas [KELIOS FOTOGRAFIJOS TIESOS] -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Kovo 3d. 18 val. POST galerijoje (Laisvės al. 51 a., Kaunas) atidaroma Gyčio Skudžinsko paroda „Kelios fotografijos tiesos“.

Parodos atidarymas kartu taps ir katalogo „Some Thesis on Photography“, jau įvertinto knygos meno konkurse, pirmuoju viešu pristatymu.

Dažniausiai Gytis Skudžinskas savo kūriniuose nagrinėja fotografijos medijos ribines situacijas. Paprastai darbuose atsisako konkretaus vaizdo fiksavimo, o akcentuoja tai, kad problema ir sprendimo būdai slypi pasirinktos medžiagos techninėje charakteristikoje bei konvencionaliuose suvokimo principuose. Fotografinę mediją autorius renkasi dėl jos išplitimo visuomenėje ir vis dar gajaus, nemeluojančio informacijos nešėjo, mito.

O pasak kultūros tyrinėtojo Jurijaus Dobriakovo „Gyčio Skudžinsko fotografinę metodiką ir filosofiją galima pavadinti fotografijos metafizika ar net fotografijos rentgenologija. Atvaizdas kaip toks jam praktiškai neįdomus; kur kas labiau autoriui rūpi jo viduriai, vidinis veikimo mechanizmas, arba vieta tam tikroje platesnėje kontekstualioje sistemoje. Neretai fotografija kaip fizinis objektas apskritai dingsta iš menininko darbų, užleisdama vietą į ją nurodantiems kitokios rūšies ženklams – pavyzdžiui, tekstui. Kitaip tariant, autoriaus kūryboje svarbūs ne konkrečius atpažįstamus realybės fragmentus fiksuojantys atvaizdai, o nematomi ryšiai tarp atvaizdų, jų reikšmių ir kontekstų, tų kontekstų paribių bei išvirkščiųjų pusių, skirtingų fizinių ir įsivaizduojamų erdvių, suvokimo ir matymo automatizmų bei klišių.“

Gytis Skudžinskas [KELIOS FOTOGRAFIJOS TIESOS]. 2016-03-03 18:00:00 - .
Attending: 67 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

67 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy