Sitemap

Chillweek.com

 

GROCK Kalėdos

  • Danės g. 6-1, Klaipeda, Lithuania
GROCK Kalėdos - Klaipeda
   Atnaujinta 30 sausis 2017 at 20:33
Artėja visų laukiamos šventės.
O kaip laukimas be muzikos, be Kalėdinių dainų, be studijos GROCK muzikantų ir dainininkų?
Mes manome, kad laukimas Kalėdų yra pats teisingiausias - su studija GROCK - Kaštone.
Susitikime ypatingos nuotaikos koncerte.

GROCK Kalėdos. 2016-12-15 18:30:00 - Kaštonas/ChestNut.
Attending: 69 (men: 81.16%, moterys: 18.84%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

69 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá Kaštonas/ChestNut ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy