Sitemap

Chillweek.com

 

Gimtadienio Naktišokiai VIII

  • , ,
Gimtadienio Naktišokiai VIII -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Jau sausio 28 dieną šoksime ir dainuosime iki ryto! Griebk draugą į parankę, šokių batus, instrumentus, gerą nuotaiką, sumuštinį sau ir draugui ir iki susitikimo Varėnoje-Varėnos kultūros centre!

Kviečiame visus smagiai pasilinksminti, pasidalinti savo gera nuotaika, susitikti su senais draugais ar susipažinti su naujais bei išmėginti savo jėgas naktiniame tradicinių šokių maratone! O tuos, kuriems labiau patinka groti negu šokti, kviečiame atsinešti savo instrumentus ir prisijungti prie muzikantų kompanijos!
Bus daug šokių, ratelių ir žaidimų. Gal net dainų ir dzūkiškos polkos mokymų. Bus daug muzikantų iš Matuizų, Vilniaus ir Kauno. Bus arbatos bei suneštinės vaišės (sumuštiniai, saldumynai ar kt., nes juk šoksime visą naktį!). O nebus tik blogos nuotaikos ir liūdesio.

Gimtadienio Naktišokiai VIII. 2017-01-28 18:00:00 - .
Attending: 75 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

75 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy