Sitemap

Chillweek.com

 

Gatvės muzikos diena Vilkaviškyje

  • , ,
Gatvės muzikos diena Vilkaviškyje -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Vilkaviškis prisipildys jaunatviško šurmulio ir gatvės muzikos ritmų. Laukiami visi muzikuojantys ir šokantys, senbuviai ir naujokai. Tinka visi stiliai: nuo liaudiško muzikavimo iki roko ar DJ. Čiumpam instrumentus, darom tempimo pratimus ir laukiam gero oro.

Nepamirštam registruotis (taip bus sklandžiau) - rita.marcelionyte@gmail.com arba 8675 88179. Laikas ir vieta laisvai pasirenkama.

Gatvės muzikos diena Vilkaviškyje. 2015-05-16 08:00:00 - .
Attending: 74 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

74 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy