Sitemap

Chillweek.com

 

Gatvės muzikos diena

  • , ,
Gatvės muzikos diena -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Jau 6 pavasarį Vilkaviškis prisipildys jaunatviško šurmulio ir gatvės muzikos ritmų. Laukiami visi muzikuojantys ir šokantys.

Dalyvių registracija - rita.marcelionyte@gmail.com Laikas ir vieta laisvai pasirenkama.
.

Gatvės muzikos diena. 2014-05-17 08:00:00 - .
Attending: 56 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

56 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy