Sitemap

Chillweek.com

Folk band ,,Torban" (Ukraina) + Vožinis | Klaipėda

  • , ,
Folk band ,,Torban
   Renginys nebuvo atnaujintas
Gegužės 25 d. 20.00 val. Klaipėdos etnokultūros centras kviečia į Klaipėdos senamiestį. Šį ketvirtadienio vakarą Meno kieme garsiai skambės folk band „Torban“ (Ukraina) originaliai ir su kūrybišku polėkiu atliekama muzika ir dainos. Po koncerto kviesime įsisukti į tradicinių šokių „Vožinį“.
Ukrainiečių folk band „Torban” – 5 jaunatviški, entuziastingi atlikėjai, mėgstantys eksperimentuoti ir kūrybiškai ieškoti naujų tradicinės muzikos skambesių. Muzikantus įkvepia Europos šalių autentiška muzika, kurią „Torban“ drąsiai mėgina sujungti su ukrainiečių tradicinėmis dainomis. Koncerte skambės ukrainiečių ir balkanų šalių dainos, o taip pat išgirsime skirtingų muzikos instrumentų (concertinos, rylos, hutsuliško ir airiško būgnų, tamburino, lumzdelio, dambrelio, darbuko) skambesius bei netikėtas muzikines improvizacijas.
Torban – tai ukrainiečių liutnės tipo styginis instrumentas, šioje šalyje turintis išskirtinę istoriją. XVII a. pr.–XX a. pr. torban instrumentas buvo populiarus ir juo muzikuojama Ukrainoje, Lenkijoje, Rusijoje. Nepalankios istorinės aplinkybės lėmė, kad šis instrumentas ir autentiška muzikavimo tradicija išnyko. Ukrainos muziejuose galima išvyksti tik 3 originalius instrumento pavyzdžius. Dėl instrumento išskirtinumo grupė ir tapo „Torban”.

Kviečiame nepraleisti ir išgirsti ukrainiečių folk band „Torban“.
Renginys nemokamas.

„Torban“ koncertas – tęstinio projekto, „Etnoreidas“ renginys, iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.

On 25 May, at 8 pm, Klaipėda Centre of Ethnic Culture invites you to the old town of Klaipėda. On Thursday night, the Art Yard (Meno kiemas) will host folk band Torban (Ukraine) and its music and songs performed in an original style with a creative flair. After the concert, you will be welcome to join the traditional dance night, Vožinis.
The Ukrainian folk band Torban is a band of 5 young, enthusiastic performers, who like to experiment and creatively explore new sounds of traditional music. The musicians are inspired by authentic European music, which Torban boldly tries to connect to traditional Ukrainian songs. The concert will feature Ukrainian and Balkan songs, we will also hear the sounds of different musical instruments (concertina, street organ, Hutsul and Irish drums, tambourine, lumzdelis, Jew's harp, darbuka) and unexpected musical improvisations.
Torban is a Ukrainian lute-type string instrument that has a unique history in the country. In the early 17th c.-early 20th c., torban was popular and was played in Ukraine, Poland, and Russia. Unfavourable historical circumstances led to to the disappearance of the instrument and the authentic tradition of playing. Only 3 original samples of the instrument can be found in Ukrainian museums. The band called itself Torban namely because of the uniqueness of the instrument.

Don't miss the Ukrainian folk band Torban!
Free entry.

Concert of Torban is an event of continuous project, Etnoreidas, partially funded by the Lithuanian Council for Culture.

Folk band ,,Torban" (Ukraina) + Vožinis | Klaipėda. 2017-05-25 20:00:00 - .
Attending: 29 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

29 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy