Sitemap

Chillweek.com

 

Filmo "Aš už tave pakalbėsiu" peržiūra ir susitikimas su režisieriais

  • , ,
Filmo
   Renginys nebuvo atnaujintas
KUFA kinas džiaugiasi galėdamas pristatyti Jums dar vieną premjerą - dokumentinę juostą "Aš už tave pakalbėsiu"

Filmo aprašymas:

Jaunas kovotojas už laisvę ir KGB operatyvinis darbuotojas subrendo sovietmečiu. Šiandien jie vertina lemiamomis akimirkomis pasirinktus skirtingus gyvenimo kelius. Disidento žmona, ilgus metus laukusi iš psichiatrinių ligoninių kalėjimo sugrįžtančio vyro, stengiasi užpildyti jo atmintyje atsivėrusias prarajas. Septynerius metus tremtyje kalėjęs pogrindinės spaudos rašytojas susitinka su savo buvusiu tardytoju. Vilniaus centre tebeveikainčiame viešbutyje atsakymų į taip ir neatsakytus klausimus ieško antikvaro kolekcininkas, anuomet šioje vietoje suimtas ir išvežtas į devynis mėnesius trukusią nežinią. “Aš už tave pakalbėsiu” – tai septynios jautrios gyvenimo istorijos, pasilikusios sovietinių nusikaltimų gedulo ir laisvės pergalių euforijos paribyje.


Susitikimas su filmo režisieriais - sausio 9 d. 18 val.

Bilietus įsigyti galte internetu : http://www.bilietupasaulis.lt/lit/bilietai/kinas/as-uz-tave-pakalbesiu-178957/
arba likus valandai iki filmo seanso pradžios, Klaipėdos kultūros fabrike

Filmo "Aš už tave pakalbėsiu" peržiūra ir susitikimas su režisieriais. 2016-01-09 18:00:00 - .
Attending: 69 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

69 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy