Sitemap

Chillweek.com

 

ENTER TEORIJA IR GARSAS

  • , ,
ENTER TEORIJA IR GARSAS -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Medijų meno festivalis ENTER'13

Gegužės 22 d., penktadienis

ENTER TEORIJA IR GARSAS. 17 val.

17 val. Dariaus Čiutos ir Tomo Grunskio projektas „PARAmetras – pararchitektūrinė rykštė“

Tai garso ir architektūros menus bei kitas tarpdalykines eksperimentines praktikas jungianti interaktyvi erdvinė ir garso instaliacija.
Projektu siekiama išreikšti alternatyvius architektūros kultūros bei meno laukus, sąsajas bei praktikas, kurios yra ne ką mažiau reikšmingos, nei konvencionali komercinė architektūrinė kūryba bei jos reprezentacijos medijose.
Projektas yra skirtas tai aktyvios visuomenės daliai, kuri domisi architektūra ir šiuolaikinėmis meno bei garso eksperimentų formomis, plačiausiai architektų bendruomenei. Juo norime (iš)plėsti gerokai susiaurintą šiuolaikinės architektūros ir jos kultūros sampratą, aktualizuojant jos prigimtinį ryšį su koncepcine menine kūryba bei tarpdalykiškumu. Taip pat projektu rodoma ir inspiruojama alternatyvi architektūros kultūros raiška bei aktyvi konceptualioji architektūrinės kūrybos pusė.

Išsamiau apie projektą:

http://www.artnews.lt/dariaus-ciutos-ir-tomo-grunskio-projektas-parametras-pararchitekturine-rykste-antano-moncio-namuose-muziejuje-27186

ENTER TEORIJA 17.20 val.

Nemedijuota diskusija apie urbanistinę, meno ir andergraundo gentrifikaciją.
Dalyvauja medijų teoretikai Vytautas Michelkevičius ir Jurijus Dobriakovas.

Daugiau apie autorius:

Jurijus Dobriakovas yra nepriklausomas šiuolaikinės kultūros ir meno reiškinių tyrinėtojas, kritikas, dėstytojas ir vertėjas. Publikuoja tekstus įvairiuose Lietuvos ir užsienio kultūros leidiniuose bei meno projektų kataloguose, dalyvauja leidybos projektuose, konferencijose, seminaruose. Dėsto fotografijos teoriją ir kasdienybės kultūrologiją. Domisi psichoanalize, medijų teorija, urbanistika ir psichogeografija.

Vytautas Michelkevičius. humanitarinių mokslų daktaras, lektorius, kuratorius. Dėsto multimedijos (medijų teorijos ir meno), interaktyvių medijų, mediologijos, medijų teorijos ir praktikos bei koceptualios fotografijos (VDA KDF) kursus, vadovauja studentų praktiniams ir teoriniams darbams. 2015 metų Venecijos bienalės Lietuvos paviljono kuratorius.


ENTER GARSO PSICHOTERAPIJA 18 val.

Richardas Norvila (Benzo) - moscow.today/the big city poloroids Benzo - maskva.šiandien/didmiesčio polaroidai.

Ričardas Norvila – filosofijos mokslų daktaras, psichoterapeutas, kompozitorius. Gimė Šiauliuose, Maskvos valstybiniame universitete studijavo filosofiją ir psichologiją, C. G. Jungo institute Ciuriche studijavo analitinę psichologiją. Gyvena Maskvoje, užsiima privačia psichoterapeuto praktika, kuria muziką kino filmams, modernaus šokio ir dramos spektakliams. Tarptautinio pripažinimo sulaukė drauge su Olegu Kornevu sukurtas audiovizualinis projektas „BENZO“.

Benzo programa

Benzo/Richardas Norvila performs @ Enter Festival (Shiauliai/LT) on 22th of May 2015

It will be a very unusual concert or, more accurately, a narrative performance with elements of music and sound - close-ups of my daily alchemical practice:
Diary of an Alchemist/Alchemiko Dienoraštis:
Playlist/Programa:
1. Intro – Benzo - Limits of Africa/Afrikos ribos
2. Richardas Norvila/Benzo – Over the Lake (Next station - Shiauliai)/Už ežero (Kita Stotis – Šiauliai)
3. Richardas Norvila/Benzo – Money Talks/Pinigų pokalbis
4. Eshak/Benzo - Not Knowing What to Believe/Nežinojimas kuo tiketi
5. Richardas Norvila/Benzo – Voices of the Dead/Kapų balsai
6. Eshak/Benzo – The Spell/Užkeikims
7. Richardas Norvila/Benzo – Ora et Labora
8. Outro – Benzo – Bucharest Café/Bucharesto Kavinė

Richardas Norvila, in May 2015, Moscow, South Port

Norintiems geriau pažinti autorių“

http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20120129192745/http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3123&kas=straipsnis&st_id=9982

ENTER TEORIJA IR GARSAS. 2015-05-22 17:00:00 - .
Attending: 82 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

82 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy